Điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

12/12/2020 06:22 Nhật Minh
GDVN- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, ông Trần Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ thay bà Mai Thị Thu Vân giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Nhật Minh