Điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao tại Agribank

10/06/2014 07:30 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Ngày 9/6/2014, Agribank tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Agribank.

Theo  Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Trịnh Ngọc Khánh - Phụ trách điều hành Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Agribank được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank; 

Ông Phạm Đức Ấn, Phó Tổng giám đốc BIDV được điều động bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank; Ông Tiết Văn Thành - Phó Tổng giám đốc Agribank được bổ nhiệm chức danh, Thành viên Hội đồng Thành viên và giao làm quyền Tổng giám đốc Agribank. 

Hội nghị cũng công bố các Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm 05 Thành viên Hội đồng Thành viên Agribank: Ông Nguyễn Viết Mạnh - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN; Ông Phạm Hoàng Đức, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, NHNN; 

Hội nghị công bố các Quyết định.

Ông Nguyễn Đăng Hồng - Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN; Ông Nguyễn Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, NHNN; Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Tại Hội nghị cũng công bố Quyết định điều động bổ nhiệm của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc Agribank: Bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Sở giao dịch Agribank; Bà  Đinh Thị Thái, Trưởng phòng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank.  

Tính đến 25/5/2014, tổng dư nợ cho vay (bao gồm cả ngoại tệ quy đổi VND) của Agribank đạt 530.768 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 380.554 tỷ đồng, chiếm 71,7% tổng dư nợ cho vay. 

Dư nợ cho vay các chương trình đều tăng trưởng tốt như: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản đạt 29.153 tỷ đồng, tăng 5,6%; cho vay lương thực đạt 17.510 tỷ đồng, tăng 3%; cho vay chăn nuôi 77.065 tỷ đồng, tăng 4,1%...

NHẤT NGÔN