Điều kiện mở, đóng sân bay chuyên dùng

08/07/2016 07:42 Ngọc Quang
(GDVN) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2016/NĐ-CP quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng.

Theo đó, việc mở sân bay chuyên dùng phải đảm bảo điều kiện phục vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội;

Phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải, hạ tầng xã hội - đô thị;

Có đội ngũ nhân lực đủ trình độ kỹ thuật vận hành, khai thác sân bay chuyên dùng;

Phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan về quản lý tĩnh không, quản lý đất đai, môi trường, khu vực mặt nước, mặt biển, quản lý vùng trời, khu cấm bay, khu hạn chế bay;

Chủ sở hữu sân bay đã được cấp Giấy chứng nhận và Giấy đăng ký khai thác sân bay chuyên dùng đối với sân bay đề nghị mở phục vụ mục đích thường xuyên hoạt động bay thương mại.

Nghị định quy định rõ đóng sân bay chuyên dùng khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1- Hoạt động của sân bay chuyên dùng ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia; ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng không, môi trường và có hoạt động trái pháp luật khác;

2- Sân bay chuyên dùng hết thời hạn sử dụng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, gây sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn bay;

3- Sân bay chuyên dùng không còn phù hợp với quy hoạch tổng thể đô thị, quy hoạch vùng, ngành, địa phương; ảnh hưởng đến ranh giới, định hướng phát triển không gian, phá vỡ hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật…

Sân bay chuyên dùng được mở lại sau khi các lý do quy định trên đã chấm dứt.

Ngọc Quang