Đường và bắp tiếp tục giúp Bầu Đức bỏ túi hàng trăm tỷ

18/10/2014 07:23 Mai Anh
(GDVN) - Nếu như quý 3/2013, HAGL chỉ thu 8,6 tỉ đồng từ bán đường thì quý 3/2014 con số ấy lên đến 180,9 tỉ đồng. Doanh thu từ thu hoạch bắp mang lại hơn 80 tỉ đồng...

Tái cơ cấu thành công, lợi nhuận từ ban hàng tăng mạnh khiến lợi nhuận kinh doanh của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tính đến 30/9/2014 đạt hơn nghìn tỉ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2014 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai  (HOSE: HAG) cho biết lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.027 tỉ đồng, gấp hơn 5 lần so với quý 3 năm 2013 (264, 8 tỉ đồng). Lợi nhuận trước thuế ước đạt 990,1 tỉ đồng gấp hơn 4 lần so với lợi nhuận trước thuế quý 3 năm 2013 (256 tỉ đồng).

Kết quả lợi nhuận kinh doanh cao của HAGL trong quý 3 năm nay do doanh nghiệp này tiến hành tái cơ cấu thành công. Tiết giảm chi phí, đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp. Nếu như tính đến quý 3 năm 2013, chi phí quản lý doanh nghiệp của HAGL lên đến hơn 58 tỉ đồng thì quý 3 năm nay con số này giảm xuống cón 47 tỉ đồng. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh tính đến quý 3/2014 đạt 777,3 tỉ đồng tăng hơn 100 tỉ so với quý 3/2013 (599 tỉ đồng). Trong đó ngoại trừ doanh thu bán căn hộ và khoáng sản giảm còn lại hầu hết các sản phẩm đều tăng.

Tính đến quý 3/2014 lợi nhuận kinh doanh HAGL đạt hơn nghìn tỉ đồng

Hàng hóa mang lại nguồn thu lớn cho HAGL ấn tượng nhất là đường và bắp. Nếu như quý 3 năm 2013, HAGL chỉ thu 8,6 tỉ đồng từ bán đường thì quý 3 năm 2014 con số ấy lên đến 180,9 tỉ đồng. Doanh thu từ thu hoạch bắp mang lại hơn 80 tỉ đồng. 

Riêng với lĩnh vực chăn nuôi, HAGL cho biết Công ty Cổ phần bò sữa Tây Nguyên (BSTN) được thành lập 28/4/2014 với vốn điều lệ 200 tỉ đồng trong đó HAGL góp 45% vốn tương đương 9 triệu cổ phần phổ thông.

Về các khoản đầu tư nước ngoài, theo báo cáo của HAGL tính đến 30/9/2014  HAGL đang đầu tư 1.193 tỉ đồng tại Lào trong đó có 464 tỉ đồng cho Chính phủ Lào vay không tính lại để xây dựng sân bay quốc tế Attapeu.

Tổng tài sản của HAGL tính đến 30/9/2014 lên đến 34.902 tỉ đồng tăng hơn 5 nghìn tỉ đồng so với tài sản cuối năm 2013.

Mai Anh