EVNNPC luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp điện an toàn, ổn định

12/06/2020 09:19 Thu Giang
GDVN- Sản lượng điện thương phẩm tháng 5/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt 5,71 tỷ kWh, giảm 0,51% so với tháng 5 năm 2019.

Trong tháng 05 và những ngày đầu tháng 06/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng cao độ kèm theo bắt đầu vào mùa mưa nên xuất hiện giông lốc và mưa sét trên diện rộng khắp các tỉnh miền Bắc làm gián đoạn việc cung cấp điện; Tổng công ty đã động viên và chỉ đạo kịp thời các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố, cấp lại điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 5/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt 5,71 tỷ kWh, giảm 0,51% so với tháng 5 năm 2019.

Tổn thất điện năng tháng 05/2020 là 5,09%, giảm 0,05% so với cùng kỳ 2019. Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định.

Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 180 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 4,58/7 ngày, giảm 2,3 ngày so với quy định.

Trong tháng 5, toàn Tổng công ty đã thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện 760 lần trên đài phát thanh, 230 lần trên báo địa phương, 458 lần trên đài truyền hình, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 80.764 lần. Xây dựng nội dung khung cẩm nang tiết kiệm điện trong công nghiệp, tòa nhà và sinh hoạt.

Tính đến hết tháng 5/2020, toàn Tổng công ty có 2228 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà phát lên lưới với tổng công suất lắp đặt là 32,6 MWp; lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 sản lượng phát lên lưới là 4,25 Tr.kWh.

Về công tác triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt, tháng 5/2020 tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt toàn Tổng công ty đạt 51,12%; doanh thu tiền điện thanh toán qua phương thức không dùng tiền mặt đạt 83,43%, trong đó: Tỷ lệ khách hàng thanh toán qua Ngân hàng đạt 16,62%, tỷ lệ tiền doanh thu chiếm 70,5%; Tỷ lệ thanh toán qua ví điện tử của tổ chức trung gian đạt 34,5%, tỷ lệ doanh thu chiếm 12,92%.

Tổng công ty đã triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến hết tháng 5/2020, toàn Tổng công ty có 9.842.908 khách hàng hưởng chính sách giảm giá bán điện, giảm giá bán điện, tổng số tiền hỗ trợ 1.176,10 tỷ đồng (trước thuế).

Về tình hình đăng ký dịch vụ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm, có 166.049 yêu cầu của khách hàng về dịch vụ điện được ghi nhận trên hệ thống CMIS, trong đó có 7.505 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia (không tính dịch vụ thanh toán tiền điện), chiếm 4,52% tổng số yêu cầu qua các kênh và thấp hơn kế hoạch EVN giao 15,48%.

Trong tháng 5/2020 Tổng công ty đã đóng điện 4 công trình (với năng lực tăng thêm 103MVA và 11,3km ĐZ 110kV), thực hiện khởi công 07 dự án ĐZ và TBA 110kV: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Tiên Lãng, Lắp tụ bù và HTSĐ TBA 110kV Yên Bình 3… cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Đặc biệt đã có một số công trình đóng điện thành công nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XXII và kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020) như: Công trình Treo dây mạch 2 đường dây 110kV - TBA110kV Nghĩa An, tỉnh Hải Dương; Đóng điện công trình nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Cát Bi, Hải Phòng...

Tháng 5/2020, Tổng Công ty cũng đã hoàn thiện bộ tiêu chí 5S cho lưới điện 110 kV, trung, hạ áp và tổ chức hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch 5S lưới điện.

Trong tháng 6/2020, Tổng công ty tập trung đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và cung cấp điện liên tục cho khách hàng trong kịch bản thời tiết xuất hiện nắng nóng cực đoan gây quá tải lưới điện.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục triển khai công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện...

Thu Giang