EVNNPT đóng điện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

30/06/2020 06:09 Tùng Dương
GDVN- Vận hành trạm biến áp 220 kV Ninh Phước và đường dây đấu nối sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh Nam miền Trung và miền Nam

Vào 04h30 ngày 29/6/2020, tại Trạm biến áp 220 kV Ninh Phước, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành công trình Trạm biến áp 220 kV Ninh Phước và đường dây đấu nối. Hoàn thành Giai đoạn 1 của dự án trạm biến áp 220 kV Ninh Phước và đường dây đấu nối.

Để kịp thời tiếp nhận và giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và góp phần giảm tổn thất điện năng lưới truyền tải điện.

Đường dây 220 kV đấu nối.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư Dự án trạm biến áp 220 kV Ninh Phước và đường dây đấu nối để truyền tải công suất của các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực lên lưới truyền tải điện Quốc gia.

Để sớm hoàn thành dự án, EVNNPT đã giao CPMB điều hành quản lý dự án; Liên danh Công ty Cổ phần LCOGI 16 và Công ty Cổ phần LCOGI 16 điện lực là đơn vị thi công.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 thực hiện tư vấn thiết kế; Liên danh Công ty Cổ phần EVN Quốc tế và Công ty Cổ phần thủy điện A Vương là đơn vị tư vấn giám sát; Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện thực hiện công tác thí nghiệm.

Công ty Truyền tải điện 3 là đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành công trình sau khi hoàn thành.

Dự án được khởi công ngày 22/1/2020 và được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Đảng ủy EVNNPT chọn gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự án có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 220 kV gồm 02 máy biến áp 220 kV - 250 MVA, 8 ngăn lộ 220 kV, 2 ngăn lộ 110 kV, 2 ngăn lộ 22 kV.

Dự phòng vị trí lắp đặt 6 ngăn lộ 220 kV, 2 ngăn lộ 110 kV trong tương lai; xây dựng đường dây 220 kV đấu nối 4 mạch dài 4,6 km từ xà pooc tích của trạm biến áp 220 kV Ninh Phước đến đường dây 220 kV Nhà máy điện Vĩnh Tân - Tháp Chàm.

Máy biến áp AT1 220kV - 250MVA, trạm biến áp 220 kV Ninh Phước.

Công nhân trạm biến áp 220 kV Ninh Phước thao tác đóng điện.

Công trình được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 lắp đặt máy biến áp 220 kV - 250 MVA; lắp đặt phần điện nhất thứ, hoàn thiện phần lắp đặt nhất thứ 02 ngăn đường dây và 01 ngăn thanh cái vòng, lắp đặt phần điện nhị thứ và hoàn thành đường dây đấu nối.

Giai đoạn lắp đặt 02 ngăn lộ đường dây 220 kV và hoàn thiện sơ đồ thanh cái đường vòng phía 220 kV.

Sau một thời gian khẩn trương thi công, vào lúc 04h30 ngày 29/6/2020, hai máy biến áp 220 kV AT1 và AT2 tại trạm biến áp 220 kV Ninh Phước đã được đóng điện đưa vào vận hành.

Sau khi đóng điện đưa vào vận hành, trạm biến áp 220 kV Ninh Phước có thể giải tỏa thêm ~ 306 MW công suất của các nguồn năng lượng tái tạo đấu nối vào lưới 110 kV để truyền tải lên lưới điện 220 kV.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra, CPMB đang tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2 của dự án với hạng mục lắp 02 ngăn lộ đường dây 220 kV và hoàn thiện sơ đồ thanh cái đường vòng phía 220 kV, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2020.

Việc đóng điện đưa vào vận hành trạm biến áp 220 kV Ninh Phước và đường dây đấu nối sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh Nam miền Trung và khu vực miền Nam.

Cũng như góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của EVN và EVNNPT trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Tùng Dương