FrieslandCampina VN tiếp tục nhận giải thưởng “Doanh Nghiệp Xanh"

04/06/2014 07:53 Thảo Nguyên
(GDVN) - Công ty FrieslandCampina VN tiếp tục được khen thưởng Doanh Nghiệp Xanh tỉnh Bình Dương 2014 vì những nỗ lực, đóng góp hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường.

Giải thưởng do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tổ chức nhân Kỷ niệm Ngày môi trường thế giới.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp FrieslandCampina Việt Nam nhận được giải thưởng này. Việc nằm trong Sách Xanh tỉnh Bình Dương một lần nữa khẳng định tinh thần tạo lập giá trị chung, hướng đến sự phát triển bền vững cùng cộng đồng của công ty.

Việc phân hạng, đánh giá “Doanh nghiệp Xanh” căn cứ vào 3 tiêu chí: tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường cùng các vấn đề liên quan khác. FrieslandCampina Việt Nam được đánh giá cao ở cả 3 tiêu chí trên.

Với chiến lược sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường; các nhà máy đều có hệ thống xử lý chất thải (nước thải, bụi, khí thải, tiếng ồn) đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường cho phép, luôn thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại theo đúng quy định. Nhà máy cũng thiết kế và xây dựng tách riêng hệ thống thoát nước mưa, còn nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi thải ra môi trường. Nhờ vậy, nước thải từ nhà máy luôn nằm trong tiêu chuẩn cho phép và đã đạt tiêu chuẩn loại A- QCVN 24:2009 (loại cho phép nước xả được xả vào các nguồn tiếp nhận là các nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) của Bộ Tài nguyên – Môi trường.

Bên cạnh đó, công ty cũng mong muốn và đang hướng đến các hoạt động nhằm kết nối với các đối tác, các thành phần trong chuỗi giá trị và trong cộng đồng, để cùng nhau thực hiện các chương trình bền vững, làm giảm các tác động tiêu cực đến môi trường trên diện rộng, đồng thời đem lại lợi ích kinh tế, tăng tính cạnh tranh cho tất cả và cho từng thành phần trong cộng đồng, theo tinh thần tạo lập giá trị chung.

Trong năm 2014,  FrieslandCampina Việt Nam đã tài trợ cho dự án Green Talk  thuộc tổ chức UNESCO-CEP để thực hiện tuyên truyền thông điệp “Không Xả Rác” tới cộng đồng, chương trình Giờ Xanh toàn quốc vào tháng 5/2014 và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Cũng trong năm 2013, FrieslandCampina Việt Nam trở thành đơn vị tiên phong trong việc sử dụng bao bì có nguồn gốc là tài nguyên tái sinh.

Cùng với những thành tích đạt được trong công tác bảo vệ môi trường, FrieslandCampina Việt Nam cũng đã vinh dự được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao giải thưởng Vì môi trường xanh Quốc gia năm 2013.

Thảo Nguyên