GDP 2011 ước tính tăng 5,89%

29/12/2011 12:49 Khuê Hạ
(GDVN) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GDP) trong năm 2011 thấp hơn mức tăng 6,78% của năm 2010.
GDP năm 2011 tăng 5,89%.
Thống kê số liệu kinh tế năm 2011, Tổng cục Thống kê cho biết: GDP năm nay ước tính tăng 5,89% so với năm 2010 và tăng đều trong cả ba khu vực, trong đó, quý 1 tăng 5,57%; quý 2 tăng 5,68%; quý 3 tăng 6,07% và quý cuối này tăng 6,1%.

Như vậy có thể thấy, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm vào quý 4 không “bứt phá” theo quy luật các năm trước.

Tổng cục Thống kê bình luận: “Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,78% của năm 2010 nhưng trong điều kiện tình hình sản xuất rất khó khăn và cả nước tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì mức tăng trưởng trên là khá cao và hợp lý”.

Trong mức tăng 5,89% của GDP năm 2011, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,53%, và khu vực dịch vụ tăng 6,99%.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2011 tăng 0,53% so với tháng trước (thấp hơn nhiều so với mức tăng 1,38% và 1,98% của cùng kỳ năm 2009 và năm 2010).

Trong đó, các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng cao hơn mức tăng chung là: May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,86%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,69% (Lương thực tăng 1,4%, thực phẩm tăng 0,49%); Thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,68%. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung gồm: Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,51%; đồ uống, thuốc lá tăng 0,49%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,35%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,24%; giao thông tăng 0,16%; giáo dục tăng 0,05%; riêng bưu chính, viễn thông giảm 0,09%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2011 so với tháng 12/2010 tăng 18,13%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2011 tăng 18,58% so với bình quân 2010.
Khuê Hạ