Giá xăng giảm 500 đồng/lít từ 18h ngày 11/11

11/11/2012 19:02 Theo chinhphu.vn
 Kể từ 18h ngày 11/11/2012, xăng giảm 500 đồng/lít: Xăng RON 92 từ 23.650 đồng/lít xuống còn 23.150 đồng/lít; Dầu madut giảm 500 đồng/kg: Dầu madut 3,5 S từ 18.650 đồng/kg xuống còn 18.150 đồng/kg; 

Ngày 11/11/2012, Bộ Tài chính có văn bản số 15648 /BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay. Theo đó, trước diễn biến thị trường thuận lợi, giá xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong nửa đầu tháng 11, sau khi đã giảm mức trích quỹ bình ổn, cơ quan quản lý quyết định yêu cầu doanh nghiệp giảm giá xăng để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Cụ thể, kể từ 18h ngày 11/11/2012, xăng giảm 500 đồng/lít: Xăng RON 92 từ 23.650 đồng/lít xuống còn 23.150 đồng/lít; Dầu madut giảm 500 đồng/kg: Dầu madut 3,5 S từ 18.650 đồng/kg xuống còn 18.150 đồng/kg; Giá bán các chủng loại xăng, dầu madut khác giảm tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường; Mặt hàng dầu điêzen: ngừng sử dụng Quỹ BOG: từ 300 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít; Mặt hàng dầu hỏa: ngừng sử dụng Quỹ BOG: từ 500 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít.

Tiếp tục kiên trì thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Ảnh: HMT

Trong thời gian tới, Liên Bộ Tài chính – Công Thương tiếp tục kiên trì thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 259/TB-VPCP ngày 19/7/2012 của Văn phòng Chính phủ: Kiên trì thực hiện nhất quán chủ trương điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng các nguyên tắc, quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP;

Liên Bộ Tài chính – Công Thương tiếp tục bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, khi có điều kiện Liên Bộ sẽ yêu cầu các doanh nghiệp giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước vì quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo chinhphu.vn