"Giải mã' khoản vay ngân hàng nghìn tỷ của bầu Đức

01/09/2012 13:16 Theo VnMedia
Theo báo cáo tài chính sau soát xét của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, hiện đơn vị này đang vay và nợ ngắn hạn các ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng. Lĩnh vực đầu tư lớn nhất của công ty này là trồng cao su và bất động sản.

Vay ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG), hiện đơn vị này đang vay và nợ ngắn hạn các ngân hàng trên 2.100 tỷ đồng. Trong đó, Vietcombank là đơn vị cho HAG vay ngắn hạn nhiều nhất với gần 870 tỷ đồng.

Xét về các khoản vay dài hạn, hiện Hoàng Anh Gia Lai đang vay dài hạn các ngân hàng trên 4.800 tỷ đồng. Trong đó, vay BIDV hơn một nửa, khoảng 2.855 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản HAG vay dài hạn Sacombank cũng gần 1.160 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu tài sản và nguồn vốn, hiện tài sản ngắn hạn của HAG thấp hơn tài sản dài hạn khoảng 700 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu bằng khoảng một nửa nợ phải trả. Lợi ích của cổ đông thiểu số khoảng 744 tỷ tại thời điểm 30/6.

Hoàng Anh Gia Lai hiện có 52 công ty con, và đầu tư vào 6 lĩnh vực khác nhau. Trong đó, HAG đầu tư nhiều nhất vào các công ty trồng cao su (17 công ty) và bất động sản (15 công ty).

Tập đoàn của Bầu Đức hiện cũng liên kết với 3 đơn vị, là Công ty cổ phần Cao su Bidiaphar, Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Xây dựng Á Đông và Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Định. Vốn góp của HAG vào các đơn vị này lần lượt là 163 tỷ, 7,88 tỷ và 7.45 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư dài hạn khác của HAG hiện hơn 3.300 tỷ đồng. Trong đó, 1.890 tỷ đồng là chi phí đất đai để phát triển các dự án, và 1.200 tỷ đồng dùng để đầu tư vào các hợp đồng hợp tác kinh doanh để phát triển bất động sản.

"Lắt léo" các khoản lãi lỗ

Theo kết quả kinh doanh của công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm đã qua soát xét của HAG, điều bất ngờ là trong doanh thu thuần và lãi gộp của công ty mẹ HAG lại tăng sau khi soát xét.Tuy vậy cũng có một số khoản giảm đi.

HAG đang vay ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính sau soát xét của HAG, doanh thu thuần của công ty mẹ đã tăng thêm hơn 555 tỷ đồng. Lãi gộp cũng tăng thêm hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính cũng tăng, đồng thời chi phí bán hàng giảm đi chút ít.


Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của HAG lại chỉ đạt 46,16 tỷ đồng, giảm 2,85 tỷ đồng (khoảng 5,8%).

Mặc dù báo cáo riêng công ty mẹ thể hiện sự chênh lệch tăng lớn ở khoản mục doanh thu thuần nhưng trên báo cáo hợp nhất thì khoản mục này giảm hơn 42 tỷ đồng. Giá vốn điều chỉnh giảm khiến lãi gộp tăng gần 10 tỷ đồng lên 387,44 tỷ đồng.

Lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm gần 182 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số trước soát xét.

Giá vốn điều chỉnh giảm khiến lãi gộp tăng gần 10 tỷ đồng lên 387,44 tỷ đồng. Lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm gần 182 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số trước soát xét.

Theo VnMedia