Giảm 10% giá vé tàu cho học sinh đi thi, nhập học

22/05/2011 05:19
ừ nay đến 31/12/2011, tất cả các học sinh đi thi, nhập học và thân nhân đi cùng đều được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách.

Từ nay đến 31/12/2011, tất cả các học sinh đi thi, nhập học vào các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học và Dạy nghề và thân nhân đi cùng đều được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho học sinh đi thi và nhập học, ngành đường sắt quy định mỗi giấy báo thi được mua 1 vé giảm giá và được mua thêm 1 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có) cho một lượt đi và một lượt về. Riêng giấy báo nhập học, học sinh được mua vé giảm giá cho một lượt đi và được mua thêm 1 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng.

Khi mua vé giảm giá, học sinh phải xuất trình:

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh kèm theo giấy báo thi (đối với học sinh đi thi).

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh kèm theo giấy báo thi (đối với học sinh nhập học).

Theo Gia đình&Xã hội