Giảm giá vé bay nội địa từ 1/1/2015

20/12/2014 07:27 Ngọc Quang
(GDVN) - Ngày 19/12, Bộ Tài chính ra Quyết định số 3282/QĐ-BTC về mức tối đa giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 thay thế Quyết định số 2967/QĐ-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền.

Theo đó, mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách hạng phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 4.250 đồng/hành khách/km.

Giá vé tối đa hạng phổ thông từ 1/1/2015 là 4.250 đồng/người/km.

Quyết định cũng cho biết căn cứ mức trần khung giá cước quy định này, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm: Hướng dẫn xác định mức giá vé cụ thể áp dụng thống nhất cho các Hãng hàng không phù hợp với từng thời kỳ trên cơ sở chi phí vận chuyển, tình hình thị trường và sau khi tổ chức rà soát phương án giá của các Hãng hàng không.

Yêu cầu cụ thể hoá mức tối đa giá vé theo 5 nhóm cự ly: Nhóm 1 có cự ly dưới 500 km; Nhóm 2 có cự ly từ 500 km đến dưới 850 km; Nhóm 3 có cự ly từ 850 km đến dưới 1.000 km; Nhóm 4 có cự ly từ 1.000 km đến dưới 1.280 km; Nhóm 5 có cự ly từ 1.280 km trở lên.

Cục Hàng không chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát biến động chi phí các yếu tố đầu vào, hướng dẫn việc điều chỉnh khung giá; Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính về kết quả thực hiện các quy định về giá cước vận chuyển hàng không theo quy định pháp luật; Gửi kèm theo các văn bản hướng dẫn mức giá vé theo nhóm đường bay, kết quả rà soát hồ sơ kê khai giá của các Hãng hàng không để liên Bộ theo dõi, kiểm tra.

Ngọc Quang