Giữ kín thông tin mua AVG, MobiFone đang phạm luật

04/08/2016 11:03 Hồng Minh
(GDVN) - Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó chủ tịch VAFI cho rằng, MobiFone đang vi phạm quy định pháp luật khi không công bố thông tin thương vụ AVG.

Thông tin Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) những ngày qua càng khiến dư luận và giới đầu tư quan tâm đặc biệt đến thương vụ "bí ẩn" này. 

Nói "bí ẩn" bởi đã hoàn tất mua 95% cổ phần AVG từ đầu năm 2016 nhưng đến thời điểm này, MobiFone vẫn không tiết lộ số tiền mua là bao nhiêu. 

Trong khi đó, trả lời câu hỏi "MobiFone mua AVG với giá bao nhiêu" của báo Lao động, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông MobiFone chỉ nói: “Thông tin nằm trong danh mục được bảo vệ theo quy chế mật".

Thương vụ của MobiFone "không phải bí mật quốc gia"

Đứng ở góc độ của những nhà đầu tư, TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho rằng: “Nếu không có gì khuất tất, hoàn toàn MobiFone có thể công bố chi tiết giá trị mua bán cổ phần cũng như định hướng đầu tư vào truyền hình.

Minh bạch thông tin này sẽ giúp MobiFone dễ dàng hơn trong quá trình cổ phần hóa. Bởi nhà đầu tư chỉ bỏ tiền mua cổ phần, đầu tư vào MobiFone khi họ biết được các kế hoạch đầu tư, định hướng phát triển của MobiFone”.

Tiếp tục chỉ rõ những bất thường trong động thái "giấu nhẹm" giá trị thương vụ AVG của MobiFone, ông Nguyễn Hoàng Hải khẳng định: Thương vụ này thuộc loại thông tin phải công bố tức thời ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng mua bán.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI).

Chiếu theo quy định của luật, việc MobiFone mua cổ phần AVG là hoạt động đầu tư lớn của MobiFone nhằm mở ra một ngành kinh doanh mới và thông tin này phải công bố bất thường.

“Việc người đại diện MobiFone từ chối công bố giá trị mua AVG với lý do 2 bên thỏa thuận bảo mật là không chính đáng vì mọi hợp đồng kinh doanh, hợp đồng đầu tư phải tuân thủ pháp luật hiện hành, tuân thủ Luật Doanh nghiệp;

MobiFone là doanh nghiệp nhà nước, không phải doanh nghiệp gia đình hay doanh nghiệp tư nhân, mọi hoạt động của MobiFone cần phải đảm bảo tính minh bạch công khai và chịu sư giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và của xã hội…”, ông Hải nêu quan điểm.

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra vụ mua AVG, MobiFone nói chưa có thông tin

Nếu không có gì khuất tất, sao MobiFone phải bí mật giá trị thương vụ AVG?

Do đó với thương vụ AVG, MobiFone phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và công bố công khai các thông tin bất thường (khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại Khoản 1 Điều 109 Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014).

Trước câu hỏi "Giá trị thương vụ mua AVG có được miễn công bố thông tin hay không?", ông Hải khẳng định: Pháp luật hiện hành đã phân định rõ, chỉ có doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được kinh doanh những ngành nghề liên quan đến bí mật, an ninh chính trị quốc gia;

Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn điều lệ hay nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối với những ngành kinh doanh quan trọng và có điều kiện.

Đối chiếu các qui định pháp luật thì AVG hiện nay là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, chứng tỏ các ngành nghề kinh doanh của AVG không ảnh hưởng an ninh, bí mật quốc gia.

Do đó, thông tin về thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG không thuộc diện bí mật quốc gia…

Mặc khác, MobiFone sẽ phải công bố đầy đủ báo cáo tài chính của năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, qua đó “thông tin bị từ chối tiết lộ” bắt buộc phải được tiết lộ. 

Cùng với đó, MobiFone đang tiến hành thủ tục cổ phần hóa cho nên sẽ phải công bố thông tin chi tiết về tình hình hoạt động và giá trị từng loại tài sản khi IPO.

Không công bố thông tin, MobiFone đã phạm luật

Ông Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh, việc MobiFone không công bố thông tin thương vụ mua cổ phần AVG đã vi phạm Điều 23 Nghị định 81 qui định về Xử lý vi phạm về công bố thông tin.

Theo đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo người quản lý doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm các quy định như: Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin; Nội dung công bố thông tin không trung thực theo quy định tại Nghị định này;

Doanh nghiệp vi phạm các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;…

“Chúng ta cần hiểu rằng MobiFone là tài sản của nhân dân, cho nên VAFI, báo giới, cơ quan quản lý nhà nước và mọi người dân đều phải có trách nhiệm quản lý, giám sát. Nhưng muốn giám sát thì đòi hỏi Ban quản lý MobiFone phải thực hiện chế độ công khai, minh bạch thông tin cao hơn qui định hiện hành.

Qua những phân tích trên, hy vọng rằng MobiFone cần chấp hành nghiêm túc và đầy đủ, kịp thời chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước”, ông Hải cho bày tỏ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thanh tra tiến hành thanh tra toàn diện việc mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), nếu có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều 10 Nghị định 81/2015/ NĐ-CP  ngày 18/9/2015  của Chính phủ qui định chế độ Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước:

“1. Doanh nghiệp phải định kỳ công bố các thông tin sau đây:

a) Chiến lược phát triển của doanh nghiệp;
b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp;
c) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp;
d) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo;
đ) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có);
e) Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm;
g) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
h) Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp;
i) Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Tuy nhiên chiếu theo các quy định trên, ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết, kiểm tra trên trang website của MobiFone cho thấy, việc công bố thông tin còn sơ sài, thiếu nhiều nội dung công bố quan trọng mà nhà nước đã qui định như không có báo cáo tài chính của năm 2015 và bất kỳ năm nào được công bố công khai;

Không có báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp; Không có báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm 2016…

Hồng Minh