GS.TS Vương Đình Huệ: Kinh tế Việt Nam 2016 còn nhiều thách thức

10/02/2016 06:41 Hồng Minh (Tổng hợp)
(GDVN) - Theo GS.TS Vương Đình Huệ, dù đạt được thành tựu năm 2015 nhưng kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều thử thách và chúng ta không được chủ quan.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương GS Vương Đình Huệ, năm 2015 trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu kinh tế trong nước đều đạt khá.

Về mặt tăng trưởng, năm 2015 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước tăng trưởng 6,68%, là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 5 năm cao hơn chỉ tiêu kế hoạch của Quốc hội (6,2%).

GS. TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (ảnh nguồn: VTC).

Theo GS Vương Đình Huệ, tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2015 có 4 điểm tích cực: Thứ nhất, sản xuất công nghiệp phục hồi, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng mạnh;

Thứ hai, sản xuất và xuất khẩu của khu vực FDI đạt tốc độ tăng trưởng rất cao, năm 2015 tăng 18,3% so cùng kỳ;

Thứ ba, tiêu dùng sức mua và tổng cầu được cải thiện, tính chung cả năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3242,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 8,4%, cao hơn mức tăng 8,1% của năm 2014).

Thứ tư, hiệu ứng tăng trưởng kinh tế từ các Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết. 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 2015 có nhiều điểm sáng nhưng theo GS Vương Đình Huệ, kinh tế Việt Nam không hẳn đã vượt qua khó khăn. Ngược lại còn rất nhiều thách thức mà nếu không nỗ lực, có tâm lý chủ quan thì phải cần rất nhiều thời gian nữa chúng ta mới có thể vượt qua. 

“Góc khuất” của tăng trưởng năm 2015 chính là việc quá phụ thuộc vào khu vực FDI, tỷ trọng xuất khẩu của khu vực này chiếm 65-70% tổng xuất khẩu của cả nước.

Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước, kể cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh v.v… còn gặp rất nhiều khó khăn; xuất khẩu của khu vực này năm 2015 giảm khoảng 2,5-2,6% so với cùng kỳ. Thực trạng đó rất đáng suy nghĩ.

Dự cảm kinh tế Việt Nam năm 2016, GS Vương Đình Huệ cho biết: Năm 2016 kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi tốt hơn dù chậm, cơ bản đã thoát được khỏi tác động tiêu cực của khủng hoảng và trở lại đà tăng trưởng trong ngắn hạn. Điều này sẽ tác động tích cực đến kinh tế vĩ mô của Việt Nam, đặc biệt là về thương mại và đầu tư. 

Theo đó trong nước, kinh tế sẽ tiếp tục đà phục hồi. Kế hoạch đặt ra cho năm 2016 là đạt mức tăng trưởng 6,7%, cao hơn năm 2015. Giai đoạn tới đây, cần phấn đấu đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, các đột phá chiến lược sẽ được triển khai thực hiện quyết liệt hơn. 

Năm 2016, hai trọng điểm cần được triển khai là khắc phục lệch pha của hai khu vực doanh nghiệp trong nước và FDI; khơi thông phát triển các yếu tố thị trường và các loại thị trường.

Bên cạnh đó, cần phải tập trung nỗ lực để tạo ra làn sóng đầu tư thứ hai. Làn sóng đầu tư thứ nhất là khi ban hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Các hiệp định FTA, ASEAN sẽ tạo thuận lợi trong thương mại và trong đầu tư. Hy vọng sẽ tạo được một làn sóng đầu tư thứ hai ở Việt Nam với tinh thần quốc gia khởi nghiệp. 

Thứ hai, phải tác động theo chiều dọc đến từng loại doanh nghiệp, phải thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp quốc gia với những chính sách rất cụ thể gắn với việc triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi. Cùng với đó là phát triển khu vực kinh tế hợp tác, sẽ khắc phục sự lệch pha của nền kinh tế. 

GS.Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần phải có chính sách làm cho doanh nghiệp dân tộc mạnh lên. Làm mạnh doanh nghiệp dân tộc trước hết phải tạo môi trường kinh doanh chung mà doanh nghiệp nào cũng được hưởng, phải ứng xử với nhau theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, lấy hiệu quả và chất lượng là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp. 

Hồng Minh (Tổng hợp)