Hà Nội dẫn đầu top 20 thành phố du lịch rẻ nhất thế giới

02/07/2012 07:13 Theo Zing/Thebox
Bảng xếp hạng này dựa trên các tiêu chí: giá phòng ngủ, bữa tối, taxi và cocktail dành cho hai người tại khách sạn. Danh sách này chỉ thống kê 48 - 50 thành phố có lượng khách lớn nhất theo số liệu của Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO). Dưới đây là danh sách xếp hạng 20 thành phố du lịch rẻ nhất Thế giới:
1. Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội đứng đầu nhờ giá cả cạnh tranh, chi phí hợp lí.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 87,25 USD
Giá 3km taxi: 5,08 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 23,16 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 29,46 USD
Tổng: 144,95 USD
2. Bắc Kinh, Trung Quốc
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 109,25 USD
Giá 3km taxi: 1,76 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 24,27 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 28,15 USD
Tổng: 163,43 USD
3. Bangkok, Thái Lan
Bangkok - Thái Lan cũng là một địa điểm du lịch rẻ.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 83,38 USD
Giá 3km taxi: 2,07 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 9,67 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 70,92 USD
Tổng: 166,05 USD
4. Budapest, Hungary
Budapest - Hungary.
Giá 3km taxi: 9,89 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 36,33 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 43,58 USD
Tổng: 197,20 USD
5. Kuala Lumpur, Malaysia
Kuala Lumpurmpur - Malaysia.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 116,67 USD
Giá 3km taxi: 3,76 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 20,13 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 58,88 USD
Tổng: 199,44 USD
6. Warsaw, Ba Lan
Warsaw - Ba Lan.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 112,37 USD
Giá 3km taxi: 12,45 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 12,17 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 66,23 USD
Tổng: 203,22 USD
7. Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)
Đài Bắc - Đài Loan.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 145,69 USD
Giá 3km taxi: 3,78 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 26,96 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 32,52 USD
Tổng: 208,94 USD
8. Sofia, Bulgaria
Thủ đô Sofia - Bungari.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 119,51 USD
Giá 3km taxi: 3,47 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 41,69 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 47,68 USD
Tổng: 212,34 USD
9. Jakarta, Indonesia
Jakarta - Indonesia.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 127,68 USD
Giá 3km taxi: 2,09 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 21,79 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 63,66 USD
Tổng: 215,22 USD
10. Tunis, Tunisia
Tunis - Tunisia.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 155,37 USD
Giá 3km taxi: 5,37 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 10,23 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 51,56 USD
Tổng: 222,52 USD
11. Sharm el Sheikh, Ai Cập
Sharm el Sheikh, Ai Cập.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 108,26 USD
Giá 3km taxi: 3,40 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 38,06 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 78,37 USD
Tổng: 228,09 USD
12. Macao (Trung Quốc)
Macao - Trung Quốc.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 163,41 USD
Giá 3km taxi: 4,37 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 22,62 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 38,55 USD
Tổng: 228,95 USD
13. Cape Town, Nam Phi
Cape Town - Nam Phi.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 141,57 USD
Giá 3km taxi: 8,49 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 11,85 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 72,88 USD
Tổng: 234,79 USD
14. Mumbai, Ấn Độ
Mumbai - Ấn Độ.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 147,84 USD
Giá 3km taxi: 2,75 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 25,56 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 63,03 USD
Tổng: 239,18 USD
15. Athens, Hy Lạp
Athens - Hi Lạp.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 137,53 USD
Giá 3km taxi: 8,34 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 40,77 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 56,81 USD
Tổng: 243,46 USD
16. Hong Kong (Trung Quốc)
Hong Kong - Trung Quốc.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 184,92 USD
Giá 3km taxi: 3,86 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 31,76 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 24,08 USD
Tổng: 244,62 USD
17. Marrakech, Morocco
Marrakech - Morocco.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 129,75 USD
Giá 3km taxi: 4,63 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 23,13 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 88,65 USD
Tổng: 246,15 USD
18. Lisbon, Bồ Đào Nha
Lisbon - Bồ Đào Nha.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 133,37 USD
Giá 3km taxi: 11,31 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 57,20 USD
Tổng: 250,30 USD
19. Prague, Cộng hòa Séc
Prague, Cộng hòa Séc.
Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 133,93 USD
Giá 3km taxi: 12,83 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 14,85 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 91,26 USD
Tổng: 252,87 USD
20. Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires - Argentina.
 Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao: 153,11 USD
Giá 3km taxi: 5,66 USD
Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao: 25,26 USD
Giá bữa tối cho hai người (kèm một chai rượu): 69,97 USD
Tổng: 254 USD
Theo Zing/Thebox