Hai anh em ông chủ Công ty CP Quốc tế Sơn Hà bị phạt 120 triệu đồng

17/11/2016 16:46 Ngọc Quang
(GDVN) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà và ông Lê Hoàng Hà – Tổng Giám đốc công ty này.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định phạt ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà và ông Lê Hoàng Hà – Tổng Giám đốc công ty này.

Ngày 11/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1208, 1209/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán lần lượt đối với ông Lê Vĩnh Sơn và ông Lê Hoàng Hà, mỗi người 60.000.000 đồng.

Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công to CP Quốc tế Sơn Hà bị xử phạt 60 triệu đồng. ảnh: nhịp cầu đầu tư.

Quyết định xử phạt áp dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đây là hành vi vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Công ty). Cụ thể:

Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT, đại diện cho Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã cấp các khoản vay cho Công ty cổ phần Hiway Việt Nam - tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty khi chưa được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đã cấp các khoản vay cho các công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Vinaconex và Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà Nghệ An.

Ông Lê Hoàng Hà - Tổng Giám đốc, đại diện cho Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã cấp các khoản vay cho Công ty cổ phần Hiway Việt Nam - tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty khi chưa được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đã cấp các khoản vay cho công ty con của Công ty (Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Vinaconex).

Ông Lê Hoàng Hà đồng thời cũng là em trai của ông Lê Vĩnh Sơn.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt đối với ông Lê Vĩnh Sơn và ông Lê Hoàng Hà.

Cũng trong ngày 11/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1210/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI) số tiền 85.000.000, vì công bố thông tin có nội dung không chính xác.

Theo thông tin công bố trong bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 30/7/2015, phương án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất Bình nước nóng và Chậu rửa cao cấp của công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 17/4/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 810/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2015 thông qua.

Theo đó, thời gian thực hiện các dự án dự kiến vào Quý III/2015, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào Quý III/2015.

Tuy nhiên, Công ty đã bắt đầu thực hiện đầu tư cho dự án Chậu rửa cao cấp và Bình nước nóng (mua máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng mới) từ tháng 01/2015, trước khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị thông qua.

Kèm theo quyết định xử phạt tiền là biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin không chính xác theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Ngọc Quang