Hàng loạt doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội sắp "biến mất'

03/05/2014 07:19 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Gần đây, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp của Hà Nội đang chững lại, nếu không giải quyết triệt để sẽ ảnh hưởng đến tiến trình chung của cả nước.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội về Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015.

Theo đó, về giải quyết chế độ cho lao động dôi dư trong quá trình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc địa bàn, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Phó Thủ tướng đồng ý UBND TP.Hà Nội tiến hành sáp nhập 5 xí nghiệp môi trường đô thị thuộc các huyện vào Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và thực hiện cổ phần hóa công ty này trong năm 2014.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý việc sáp nhập bộ phận Công viên tuổi trẻ thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội vào Công ty TNHH 1 thành viên Công viên cây xanh Hà Nội. Sau đó, thực hiện giải thể hoặc phá sản Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội.

Ảnh minh họa

Về đề nghị được giữ lại số tiền thu được từ bán phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tài chính lập phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về việc thành phố xin tiếp tục nghiên cứu mô hình đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước: Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội phối hợp với Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện Hà Nội còn 45 DNNN thuộc diện phải cổ phần hóa (giải pháp trọng tâm khi tái cơ cấu) từ nay tới hết năm 2015. Số doanh nghiệp này chiếm tới 10% số lượng DNNN của cả nước phải thực hiện cổ phần hóa trong thời hạn trên.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, những DNNN chưa cổ phần hóa đều là những DN có nội tình “phức tạp”. Thêm vào đó, phối hợp trong thực hiện cổ phần hóa giữa các sở, ngành chưa tốt, việc xác định giá trị DNNN thời gian qua còn vướng mắc.

Ảnh minh họa

Những khó khăn của Hà Nội, theo ông Nguyễn Thế Thảo có tính “đặc thù”, nên cần phải tháo gỡ.

Chính phủ “nhắc” Hà Nội tăng tốc cổ phần hóa, cho "ra rìa" hàng loạt DNNN

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN); xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn, TP.Hà Nội căn cứ vào Nghị quyết số 30/NQ-TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn để xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp và đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình triển khai tái cơ cấu DNNN, đến hết năm 2013 đã có 6.376 doanh nghiệp được sắp xếp lại, trong đó có 3.659 doanh nghiệp được cổ phần hóa, 1.022 doanh nghiệp chuyển thành công ty TNHH một thành viên, 380 doanh nghiệp được giao bán và 405 đơn vị bị cho giải thể, phá sản (giải thể 313, phá sản 92 doanh nghiệp), số còn lại được sắp xếp theo các hình thức khác như sáp nhập, hợp nhất...

Riêng các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, có 83 trên tổng số 91 đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, song vẫn còn 8 đơn vị chưa báo cáo đề án gồm Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, Tổng công ty Thiết bị y tế, Tổng công ty bưu điện và 4 doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Dương và Hà Nội.

NHẤT NGÔN