Hình ảnh lò sản xuất cà phê từ đậu nành+hóa chất

17/07/2012 09:21
Công nhân tham gia chế biến ở đây có người mặc quần đùi, có người cởi trần; hoàn toàn không bao tay, khẩu trang… Kể cả các dụng cụ sử dụng pha chế ở đây đã quá cũ kỹ, đóng nhiều lớp đen xì, trông rất mất vệ sinh. Chứng kiến cảnh nước, hóa chất, đậu nành vung vãi khắp nơi trên sàn đất suốt trong quá trình chế biến, chúng tôi không khỏi rợn người khi tưởng tượng đang cầm ly cà phê uống.
Quy trình sản xuất mất vệ sinh
Lấy dung dịch màu đen lạ tẩm vào nậu nành rang
Đậu nành sau khi trộn các loại hóa chất, hương liệu và rang xong
Nơi pha trộn các hóa chất, phẩm màu để tẩm vào đậu nành chế biến thành cà phê
Nguyên liệu đậu nành, bắp, các hóa chất để ngổn ngang