Hoàng Anh Gia Lai đầu tư mạnh nông nghiệp, tổng tài sản đạt 36.369 tỉ đồng

13/02/2015 09:40 Mai Anh
(GDVN) - Tính đến ngày 31/12/2014, tổng tài sản của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đạt 36.369 tỉ đồng tăng gần 7.000 tỉ đồng so với năm 2013.

Tổng tài sản của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đạt 36.369 tỉ đồng tăng gần 7 nghìn tỉ đồng so với năm 2013

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/ 2014. Theo đó tính đến ngày 31/12/2014 tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt 36.369 tỉ đồng tăng gần 7 nghìn tỉ đồng (Tổng tài sản của danh nghiệp này tính đến hetesngafy 31/12/2013 là 29.813 tỉ đồng.

Trong đó tài sản ngắn hạn  đạt 10.112 tỉ đồng bao gồm tiền hơn 978 tỉ đồng, các khoản đầu tư tài chính 81,783 tỉ đồng, các khoản thu ngắn hạn hơn 6.672 tỉ đồng, hàng tồn kho hơn 2.084 tỉ đồng và tài sản ngắn hạn khác hơn 294 tỉ đồng.

Tổng tài sản của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đạt 36.369 tỉ đồng tăng gần 7 nghìn tỉ đồng so với năm 2013

Còn lại tài sản dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai đạt 26.256 tỉ đồng, tăng hơn 6 nghìn tỉ đồng so với tài dài hạn của doanh nghiệp này năm 2013. 

Cũng giống như tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai tăng lên đáng kể. Nếu năm 2013, mức đầu tư dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai chỉ 814 tỉ đồng thì kết thúc năm 2014 khoản đầu tư này tăng lên gần gấp đôi đạt 1.538 tỉ đồng. Cùng với đó tài sản cố định của doanh nghiệp được tăng lên khi 2013 con số này chỉ mức hơn 14.146 tỉ đồng thì năm 2014 đã tăng lên hơn 17.886 tỉ đồng.

Năm 2014 doanh thu hoạt động tài chính cũng mang lại cho Hoàng Anh Gia Lai 1.488 tỉ đồng tăng hơn 400 tỉ đồng so với năm 2013. Tiếp theo doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ mang lại cho Hoàng Anh Gia Lai hơn 3.056 tỉ đồng tăng gần 300 tỉ đồng so với năm 2013. 

Từ kết quả kinh doanh tốt lợi nhuận trước thuế của Hoàng Anh Gia Lai năm 2014 đạt hơn 1.773 tỉ đồng tăng gần 8.000 tỉ đồng so với năm 2013. Lợi nhuận mỗi cổ phiếu cũng tăng từ 1.195.000 đồng/cổ phiếu năm 2013 lên 1.867.000 đồng/cổ phiếu năm 2014.

Kết thúc năm 2014, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai có 31 công ty con với tỉ lệ sở hữu từ 55% trở lên đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực tại 5 quốc gia: Việt Nam, Lào, Cam Puchia, Myanmar và Thái Lan.

Trong đó có 14 công ty con đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có 3 doanh nghiệp, trong lĩnh vực thủy điện Hoàng Anh Gia Lai cũng có 3 công ty con đang hoạt động. Ngoài ra còn có 6 công ty con của Hoàng Anh Gia Lai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ và 3 doanh nghiệp hoạt động khai khoáng.

Ngoài ra Hoàng Anh Gia Lai đang liên kết đầu tư với 5 doanh nghiệp khác, trong đó có 1 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông nghiệp là Công ty Cổ phần Bò sữa Tây Nguyên được thành lập ngày 29/5/2014 với số vốn điều lệ lên đến 200 tỉ đồng, Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ 45% tỷ lệ sở hữu.

Như vậy nhìn vào số lượng doanh nghiệp công ty con, công ty liên kết có thể thấy Hoàng Anh Gia Lai đang chuyển hướng mạnh mẽ đầu tư sang nông nghiệp khi có đến 15 doanh nghiệp gồm cả công ty con và công ty liên kết đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp như trồng cao su, mía đường, bắp, cỏ, chăn nuôi bò…

Mai Anh