Hơn 12.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng 1/2016

29/01/2016 07:36 Cao Nguyên
(GDVN) - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2016 có 12.456 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, cả nước có 8.320 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 59.300 tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,1 tỉ đồng, tăng 54,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 124.000 người, tăng 19,8%.

Báo cáo cũng cho biết, tháng này đã có 4.872 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước, đây là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây (cụ thể, tháng 1/2014 có 2.375 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tháng 1/2015 có 2.872 doanh nghiệp).

Tuy nhiên, nhóm doanh nghiệp nhỏ vẫn chịu nhiều tác động khó khăn từ nền kinh tế. Trong tháng, số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động là 1.338 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 93,8%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 557 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chiếm 41,6%); 381 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 28,5%); 168 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,6%) và 232 công ty cổ phần (chiếm 17,3%).

Cao Nguyên