Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 9 tháng đầu năm 2019

07/10/2019 08:00 Nhã Uyên
(GDVN) - Lợi nhuận trước thuế đạt 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,4% kế hoạch năm 2019.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành trước hạn Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, toàn hệ thống Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong 09 tháng đầu năm 2019:

1. Tổng huy động vốn đạt 998.247 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch Quý III/2019, trong đó huy động vốn thị trường I đạt 923.623 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2018. Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn chiếm 27,7% tổng huy động vốn (năm 2018 là 30%); tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn thị trường I chiếm 29,3% (năm 2018 là 29,4%).

2. Dư nợ tín dụng đạt 709.128 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2018, hoàn thành kế hoạch 09 tháng năm 2019. Trong  đó tín dụng bán buôn tăng 1,1% & tín dụng bán lẻ tăng 24,2% so với 2018. Tỷ trọng tín dụng bán lẻ chiếm 50,5%, tăng thêm 5,1% so với tỷ trọng 45,4% đầu năm.

3. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.862 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch Hội đồng quản trị giao năm 2019.

4. Lợi nhuận trước thuế đạt 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,4% kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận hợp nhất đạt 17.592 tỷ, tăng 50,6% so với cùng kỳ, đạt 85,8% kế hoạch năm 2019. 

5. Chỉ số ROAA, ROAE: đạt tương ứng là 1,65% và 25,75%, tăng mạnh so với năm 2018 và cao hơn mặt bằng chung các tổ chức tín dụng.

Với những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019, tiếp tục quán triệt phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm điều hành “Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm”, toàn hệ thống Vietcombank nỗ lực đẩy mạnh các mảng hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 2019.

Nhã Uyên