Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 36

18/09/2019 11:04 Vũ Phương
(GDVN) - Nhiệm kỳ 2019-2020 hướng tới xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội ASEAN đồng thuận và phát triển vì lợi ích của người dân, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Tiếp tục chương trình hội nghị ASSA 36 tổ chức tại Brunei, ngày 18/9, đại diện các tổ chức thành viên cùng trao đổi, đánh giá những kết quả hoạt động đạt được nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo.

Dưới sự chủ trì, điều hành của bà Nguyễn Thị Minh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh, Tổng Thư ký ASSA, hội nghị thực hiện rà soát việc thực hiện kế hoạch hành động ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, khẳng định vai trò điều phối, tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch và Tổng thư ký ASSA 2018-2019.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị cho ý kiến biểu quyết kết nạp thành viên mới là Quỹ Tiết kiệm quốc gia Thái Lan (NSF). Đây là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội dành cho người lao động chưa được tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (tiết kiệm tuổi già), là tổ chức Chính phủ một bộ phận của hệ thống an sinh xã hội quốc gia Thái Lan.

Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội  Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì điều hành hội nghị.

Các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 – 2020 là Bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman, Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Brunei - ETF; Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 – 2020 là Ông Ouk Samvithyea, Giám đốc điều hành Quỹ An sinh xã hội quốc gia Campuchia – NSSF.

Trong nhiệm kỳ 2019-2020, các tổ chức thành viên ASSA thống nhất sẽ triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ; nỗ lực và quyết tâm chung hướng tới xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội ASEAN đồng thuận và phát triển vì lợi ích của người dân, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội  Việt Nam Nguyễn Thị Minh tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch ASSA 2019-2020.
Vũ Phương