Khai thác thăm dò dầu khí về đích trước kế hoạch 44 ngày

21/11/2017 10:17 Phong Sơn
(GDVN) - Ngày 17/11/2017, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu khai thác 4,40 triệu tấn quy dầu.

Vào hồi 20h15’ ngày 17/11/2017, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí  (PVEP) đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu khai thác 4,40 triệu tấn quy dầu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao năm 2017.

Như vậy, PVEP đã về đích trước kế hoạch 44 ngày.

Lãnh đạo PVN, PVEP thăm và chỉ đạo hoạt động tại dự án.

Cùng với việc hoàn thành và về đích sớm kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP cũng hướng tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao với kết quả dự kiến tính đến hết tháng 11/2017:

Tổng doanh thu ước đạt 30.988 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.141 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 7.843 tỷ đồng (112% kế hoạch năm).

Hiện nay, PVEP sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ khai thác 1,3 triệu tấn dầu thô và 1,5 tỷ m3 khí được Chính phủ giao thêm.

Những kết quả trên đã thể hiện ý chí và quyết tâm rất cao của người lao động PVEP, trong bối cảnh việc khai thác dầu ngày càng khó khăn bởi nhiều giếng dầu đã suy giảm sản lượng.

Từ tháng 9 trở lại đây, PVEP có “dễ thở” hơn tý chút, đó là giá dầu đã lên đến mức “ trung bình khá”- Trên 60USD/ thùng.

Phong Sơn