Khẩn trương hoàn thành lắp đặt tạm máy biến áp 500 kV tại trạm biến áp Nho Quan

01/04/2020 16:28 Quế Chi
(GDVN) - PTC1 đã huy động mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành công trình để đảm bảo vận hành cho hệ thống điện quốc gia trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc lắp đặt, đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500 kV, công suất 600 MVA tại Trạm biến áp 500 kV Nho Quan và điều động máy biến áp 500 kV, công suất 600 MVA dự phòng sử dụng cho giai đoạn 1 dự án "Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Nho Quan", Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã khẩn trương họp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) và đơn vị tư vấn để xác định phạm vi công việc, tiến độ lắp đặt vận hành. 

Đồng thời lập ngay phương án “Vận chuyển 3 pha của máy biến áp 500 kV, công suất 600 MVA dự phòng từ trạm biến áp 500 kV Phố Nối đến trạm biến áp 500 kV Nho Quan” và tổ chức lựa chọn nhà thầu kịp thời.

Thi công công trình

Theo đó, PTC1 đã chủ động mua dầu bổ sung vào máy biến áp, điều động vật tư thiết bị từ kho về trạm biến áp 500 kV Nho Quan để lắp đặt.

Ngoài ra, PTC1 cũng phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các đơn vị liên quan để tiến hành thiết kế lắp đặt, thí nghiệm, rút dầu, tháo dỡ máy biến áp, xây lắp và lắp đặt vật tư thiết bị… 

Mặc dù đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhưng để đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt cho hệ thống điện quốc gia, PTC1 đã huy động mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành công trình trong thời gian ngắn nhất.

Công trình nâng công suất “Lắp đặt, đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500 kV, công suất 600 MVA tại trạm biến áp 500 kV Nho Quan” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chống quá tải cho các máy biến áp 500 kV, công suất 450 MVA đang vận hành tại trạm biến áp 500 kV Nho Quan trong thời gian cao điểm mùa hè năm 2020 khi máy biến áp 500 kV (900 MVA) thuộc dự án "Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Nho Quan" chưa thể lắp đặt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Quế Chi