Kho bạc nhà nước thu hơn 100.000 tỷ đồng từ đầu thầu trái phiếu CP

24/08/2013 11:05 Lực Hoàng (nguồn Bộ Tài chính)
(GDVN) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên đấu thầu thành công trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn 2 năm và 3 năm, mỗi loại gọi thầu 1.500 tỷ đồng.
Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.360 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,00-8,25%/năm. Kết quả, huy động được 1200 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,30%/năm, tăng 0,30% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/8/2013).


Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.950 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,67-8,50%/năm. Kết quả, huy động được 750 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,70%/năm, tăng 0,20% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/8/2013).


Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 100.313,57 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.

Lực Hoàng (nguồn Bộ Tài chính)