Không đáp ứng 13 tiêu chí, lãnh đạo FPT sẽ bị luân chuyển

07/10/2014 07:43 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Với 13 tiêu chí đánh giá, kết quả sẽ được tập đoàn sử dụng để luân chuyển và quy hoạch cán bộ trong tương lai.

Tin từ FPT cho biết, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình vừa ký quyết định về việc triển khai đánh giá cán bộ lãnh đạo trong toàn tập đoàn theo 13 tiêu chí cụ thể. Mục tiêu là nhằm đánh giá lại cán bộ lãnh đạo FPT, từ đó lựa chọn những người phù hợp để đưa vào chương trình Luân chuyển và Quy hoạch lãnh đạo FPT.

Đối tượng tham gia đánh giá là lãnh đạo các cấp do Chủ tịch và TGĐ các công ty thành viên xác định.

FPT IS sẽ là đơn vị đầu tiên triển khai đánh giá cán bộ lãnh đạo, bắt đầu từ tuần này.

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình.

Việc thực hiện đánh giá lãnh đạo được cho biết là một khâu trong chương trình “Luân chuyển và Quy hoạch lãnh đạo FPT” được ông Trương Gia Bình ký vào tháng 3 năm nay. Mục đích của dự án này là tạo cơ hội cho đội ngũ lãnh đạo của FPT thử sức ở các vị trí công việc khác nhau trong tập đoàn cũng như đơn vị thành viên để có sự trải nghiệm đa dạng.

Trước đó, FPT cũng đã triển khai chương trình Đánh giá cán bộ quản lý theo nguyên tắc 360 độ, với sự tham gia của cấp trên, ngang cấp, cấp dưới và bản thân tự đánh giá. 

Đây là một hoạt động được tập đoàn triển khai định kỳ hằng năm nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu trong công tác lãnh đạo, quản lý FPT nói chung và của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng.

13 tiêu chí đánh giá lãnh đạo FPT:

1. Khát vọng - Đam mê thành công.

2. Có kinh nghiệm dẫn dắt thành công tại một công ty/đơn vị.

3. Trải nghiệm các hoạt động Kinh doanh của FPT.

4. Tạo dựng thành công một hướng kinh doanh chiến lược.

5. Tầm nhìn và tư duy chiến lược.

6. Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tin cậy, cấp cao.

7. Thiết lập/Tuân thủ hệ thống quản trị hiệu quả. Am hiểu sâu sắc mô hình quản trị quốc tế.

8. Tập hợp và phát huy tài năng.

9. Khả năng dẫn dắt một cách tự nhiên.

10. Năng lực chuyên môn cá nhân.

11. Năng lực toàn cầu hóa.

12. Gương mẫu trong phát triển văn hóa tinh thần FPT (Tôn - Đổi - Đồng - Chí - Gương - Sáng).

13. Có uy tín trong Công ty và Cộng đồng.

NHẤT NGÔN