Kiểm tra, xử lý thông tin về chậm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

03/05/2019 06:17 Hồ Thu
(GDVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về chậm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.
Chính phủ liên tục yêu cầu cải cách hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Ảnh minh hoạ/VGP

Về nội dung thông tin báo Đấu thầu ngày 19/4/2019 nêu: "Cắt giảm rào cản cho doanh nghiệp chưa có bước tiến mới so với cuối năm 2018, từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành gần như chưa làm gì.

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP vẫn chú trọng thành tích hơn là tiếp tục nỗ lực thực hiện cắt giảm rào cản kinh doanh.

Số ít bộ tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh nhưng chậm so với kế hoạch", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý, đôn đốc.

Hồ Thu