Kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm tại dự án 8B Lê Trực

12/10/2015 07:21 Mai Anh
(GDVN) - Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo TP.Hà Nội xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ đã để xảy ra vi phạm tại dự án 8B Lê Trực.

Thực hiện sự chỉ đạo của về việc kiểm tra chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê tại 8B phố Lê Trực (tòa nhà 8B Lê Trực), Bộ Xây dựng cho biết đã phối hợp với UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện dự án.

Trong văn bản báo cáo Thủ tướng và thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí mới đây, Bộ Xây dựng cho biết: Dự án tòa nhà 8B Lê Trực được triển khai theo chủ trương của Nhà nước về việc di dời cơ sở sản xuất trong khu vực nội đô, quá trình thực hiện kéo dài từ năm 2008 cho đến nay, trong đó nhiều lần được điều chỉnh bổ sung theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 (có thời điểm dự án phải tạm dừng triển khai).

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở số 8B Lê Trực.

UBND Thành phố Hà Nội đã nghiên cứu, cân nhắc thận trọng, có tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi quyết định theo thẩm quyền các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án trong mối liên hệ với không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm chính trị Ba Đình (mặc dù dự án không nằm trong phạm vi đồ án quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình).

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, sai phạm của chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực trong việc xây dựng công trình sai so với giấy phép được cấp (như đã nêu trong báo cáo số 169/BC-UBND ngày 30/09/2015 của UBND Thành phố Hà Nội) là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình dáng công trình và không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

"Trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư và các cơ quan có chức năng quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra việc xây dựng công trình sai phép của chủ đầu tư", văn bản Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng cho biết, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, tránh để xảy ra các trường hợp sai phạm tương tự, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội:

Thứ nhất kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép đối với chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật;

Thứ hai xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra vi phạm trong quá trình xây dựng công trình.

Thứ ba có kế hoạch, phương án, tiến độ cụ thể để sớm xử lý dứt điểm các sai phạm tại dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi Chủ tịch UBND quận Ba Đình đề nghị xử lý, giám sát chủ đầu tư phá dỡ công trình công trình số 8B Lê Trực. 

Cụ thể, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Ba Đình yêu cầu chủ đầu tư lập phương án phá dỡ bộ phận công trình vi phạm gửi UBND quận để chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình phá dỡ phải đảm bảo theo các nguyên tắc an toàn cho người và công trình lân cận, vệ sinh môi trường. Việc phá dỡ phải được giám sát chặt chẽ để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị UBND quận Ba Đình chỉ đạo UBND phường Điện Biên phối hợp với đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình tiếp tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đình chỉ thi công tại công trình. 

Trong trường hợp chủ đầu tư không trình phương án phá dỡ và thực hiện phá dỡ theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Ba Đình ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ, chỉ định tổ chức tư vấn lập phương án phá dỡ, chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí.

Đối với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm tại địa chỉ trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Ba Đình rà soát, báo cáo kết quả gửi Sở để tổng hợp theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Mai Anh