Kinh Đô bị “tuýt còi” vì qua mặt cổ đông

12/02/2014 16:25 Theo Báo đầu tư
Theo HOSE, dù các khoản vay đã được thu hồi, nhưng việc cho vay và chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông là trái với quy định...

Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản số 164/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC) việc công ty này cho vay các bên liên quan khi chưa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể là, qua xem xét báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được kiểm toán của KDC, HOSE nhận thấy mục 27 Thuyết minh báo cáo tài chính thể hiện nhiều giao dịch trọng yếu của công ty với các công ty có liên quan.

Kinh Đô hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường bánh kẹo

Tại văn bản giải trình, Kinh Đô cho biết, nhằm đạt hiệu quả cao trong việc quản lý nguồn tiền, gia tăng thu nhập tài chính của công ty, công ty đã cho các đơn vị thành viên vay tiền mặc dù chưa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, các khoản cho vay này đã được thu hồi toàn bộ vào cuối năm 2013.

Theo HOSE, dù các khoản vay đã được thu hồi, nhưng việc cho vay và chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông là trái với quy định tại khoản 4, điều 23, Thông tư 121/2012/TT-BTC và khoản 3, điều 3, Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh Đô.

Theo Báo đầu tư