Kinh doanh khó khăn, Vinaconex miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

06/07/2014 10:11 NHẤT NGÔN
(GDVN) - HĐQT Tổng công ty CP VINACONEX thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Đinh Việt Tùng kể từ ngày 01/7/2014.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG) cho biết, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX đã ban hành Quyết định số 0199/2014/QĐ-HĐQT về việc thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Đinh Việt Tùng kể từ ngày 01/7/2014.

Thực hiện quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cùng ngày Tổng công ty đã có văn bản số 1372/2014/CV-TKTH báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn nêu trên.

Ông Đinh Việt Tùng được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT  Vinaconex  từ 12/2011. Tháng 3/2012 được cử giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách về tài chính.

Ông Đinh Việt Tùng.

Ông Đinh Việt Tùng được biết đến với vai trò là đại diện cho SCIC tại Vinaconex. Số lượng cổ phần ông Tùng đại diện là 24 triệu cổ phần, tương đương 5,43% vốn điều lệ Vinaconex. Ông Tùng đồng thời cũng là thành viên HĐQT của Vinaconex.

Theo tìm hiểu của PV, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Vinaconex đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện Vinaconex chưa có thông báo, dự định gì thêm về vị trí Thành viên HĐQT mà ông Tùng đảm nhiệm và vị trí Phó Tổng giám đốc thay thế cho ông Tùng. 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Vinaconex cho biết, nợ phải trả người lao động đến 31/3/2014 khoảng 117 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chỉ còn gần 6 tỷ đồng. 

Các khoản vay và nợ ngắn hạn, dài hạn tại thời điểm cuối tháng 3/2014 đạt hơn 6.000 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ tại cùng thời điểm (hơn 4.400 tỷ đồng). Các khoản phải trả người bán, phải trả, phải nộp ngắn hạn khác cũng gần 4.000 tỷ đồng.

Quý I năm 2014, doanh thu thuần của Vinaconex đạt 1.587 tỷ đồng, giảm 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu này chủ yếu đến từ hoạt động xây lắp, chiếm 73%, doanh thu từ bất động sản chiếm 12,3%. Doanh nghiệp lỗ sau thuế 10,1 tỷ đồng, trong khi, cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp này lãi hơn 72,8 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân lỗ trong quý I là do kết quả kinh doanh trong kỳ của các công ty thành viên thấp, đặc biệt là Công ty cổ phần Vận tải Vinaconex lỗ 94,9 tỷ đồng do ghi nhận khoản lỗ từ bán tàu biển. 

NHẤT NGÔN