Kinh doanh thua lỗ, Tổng Công ty Thép Việt Nam thay Tổng Giám đốc

21/04/2014 22:58 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Ngày 21/4, Lãnh đạo VNSteel cho biết, HĐQT Tổng Công ty Thép VN (VNSteel) đã ban hành Quyết định về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam.

Được biết, một trong những lý do Hội Đồng quản trị của VNSteel đề nghị miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Lê Phú Hưng là do Công ty mẹ VNSteel đã kinh doanh thua lỗ liên tiếp trong 2 năm 2012, 2013. Ông Lê Phú Hưng được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc của VNSteel từ 1/3/2011 và chính thức nhận chức danh Tổng giám đốc của VNSteel từ ngày 1/10/2011.

Năm 2013, lợi nhuận công ty mẹ là -289,9 tỷ đồng, giảm gần 249 tỷ đồng so với năm 2012.

Quyết định miễn nhiệm của HĐQT VNSteel có hiệu lực từ 20/4/2014.

Sau khi miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, ông Lê Phú Hưng được phân công công tác tại Vụ Phát triển nguồn nhân lực của Bộ Công Thương.

Sau khi miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, ông Lê Phú Hưng được phân công công tác tại Vụ Phát triển nguồn nhân lực của Bộ Công Thương.

Ông Hưng đã hoạt động 30 năm trong ngành thép và tham gia ban điều hành VNSteel từ tháng 5/2007.

Hệ thống VNSteel bao gồm 13 công ty con và 31 công ty liên doanh liên kết hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của ngành thép. Doanh thu năm 2012 của VNSteel đạt 29.000 tỷ và lỗ ròng 377 tỷ.

Ngay sau đó, ngày 21/4/2014, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-VN về việc phê duyệt kết quả bầu cử Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP và Quyết định số 99/QĐ-VNS về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nghiêm Xuân Đa, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011-2016, kể từ ngày 21/4/2014.

NHẤT NGÔN