Lãi 673 tỷ đồng, Techcombank hoàn thành 57% mục tiêu năm 2014

25/04/2014 10:27 Nguyên Thảo
(GDVN) - Theo đó, quý 1/2014 lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank đạt 673 tỷ đồng, hoàn thành 57% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2014.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2014 của Techcombank cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực: Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank đạt 673 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ, đạt 57% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2014.

Trong đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 435 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65% tổng lợi nhuận trước thuế, tăng đáng kể so với số cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 122 tỷ đồng và 30%.  Đây là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn và liên tục cho việc phát triển nền tảng công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của  Ngân hàng cùng với việc chú trọng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nên thế mạnh cạnh tranh của Techcombank trên thị trường tạo đà cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

So với cuối năm 2013, tăng trưởng huy động từ tiền gửi khách hàng  đạt 3,36% tương ứng 124.014 tỷ đồng, trong khi đó với việc tiếp tục duy trì chính sách cho vay thận trong và đảm bảo chất lượng tài sản,  tăng trưởng tín dụng từ cho vay khách hàng duy trì ở mức ổn định đạt 2,25% tương đương  71.858 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng tiếp tục thực hiện các bước đi nhằm kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng tài sản, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) vào 31/03/2014 là 13.19%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của NH Nhà nước.

Trong thời gian tới, Techcombank tiếp tục chú trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và tăng trưởng cao với  hệ thống quản lý và quản trị rủi ro vững chắc.

Nguyên Thảo