Lần thứ 3 giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh

02/05/2019 16:11 Vũ Phương
(GDVN) - Sau 3 lần điều chỉnh liên tiếp, giá xăng RON 92 tăng trên 3.477 đồng/lít, RON 95 tăng 3.642 đồng/lít.

Theo Liên Bộ Tài chính - Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 2/5 tăng. Cụ thể, giá xăng RON 92 lên mức 80,294 đô la Mỹ/thùng (dùng để pha chế xăng E5 RON 92). 82.281,808 đô la Mỹ/thùng xăng RON 95.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính phát đi thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt tăng.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 985 đồng/lít, lên mức 20.688 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 956 đồng/lít, lên mức 22.191 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 311 đồng/lít; lên mức 17.695 đồng/lít. Dầu Hỏa cũng tăng 363 đồng/lít lên 16.625 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 385 đồng/kg, lên mức 16.002 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh lần thứ 3 liên tiếp. Từ đầu tháng 4 đến nay giá xăng RON 92, RON 95 đã tăng trên 3.000 đồng mỗi lít. Ảnh: V.P. 

Trước đó, ngày 17/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt tăng.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.115 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 1.202 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 297 đồng/lít. Dầu Hỏa cũng tăng 291 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 407 đồng/kg.

Trước đó, ngày 2/4, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng thêm 1.377 đồng, lên mức 18.588 đồng; xăng RON 95 tăng 1.484 đồng/lít, lên mức 20.033 đồng/lít...

Như vậy, tổng 3 lần tăng giá gần đây giá xăng RON 92 tăng 3.477 đồng/lít. RON 95 tăng 3.642 đồng/lít. 

Vũ Phương