Lộ diện 15 công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới

01/11/2012 10:33 Thanh Mai (Theo BI)
(GDVN) - Bảng xếp hạng Platts vừa công bố danh sách 15 công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới dựa trên giá trị tài sản, doanh thu và lợi nhuận trên vốn đầu tư. 

15. TNK-BP

Quốc gia: Nga

Tài sản: 35 tỷ USD

Doanh thu: 53 tỷ USD

Lợi nhuận: 1 tỷ USD

Dự trữ dầu: 9 tỷ thùng

14. Ecopetrol

Quốc gia: Colombia

Tài sản: 52 tỷ USD

Doanh thu: 37 tỷ USD

Lợi nhuận: 9 tỷ USD 

Dự trữ dầu: 2 tỷ thùng 

13. CNOOC

Quốc gia: Trung Quốc

Tài sản: 60 tỷ USD

Doanh thu: 38 tỷ USD

Lợi nhuận: 11 tỷ USD

Dự trữ dầu: 3,19 tỷ thùng 

12. SINOPEC

Quốc gia: Trung Quốc

Tài sản: 60 tỷ USD

Doanh thu: 180 tỷ USD

Lợi nhuận: 394 tỷ USD

Dự trữ dầu: 4 tỷ thùng 

11. LUKOIL

Quốc gia: Nga

Tài sản: 91 tỷ USD

Doanh thu: 134 tỷ USD

Lợi nhuận: 10 tỷ USD

Dự trữ dầu: 17,3 tỷ thùng

10. Rosneft

Quốc gia: Nga

Tài sản: 106 tỷ USD

Doanh thu: 90 tỷ USD

Lợi nhuận: 12 tỷ USD

Dự trữ dầu: 22,8 tỷ thùng 

9. PetroChina

Quốc gia: Trung Quốc

Tài sản: 301 tỷ USD

Doanh thu: 310 tỷ USD

Lợi nhuận: 21 tỷ USD

Dự trữ dầu: 11,1 tỷ thùng 

8. ConocoPhillips

Quốc gia: Mỹ

Tài sản: 153 tỷ USD

Doanh thu: 235 tỷ USD

Lợi nhuận: 12 tỷ USD

Dự trữ dầu: 8,4 tỷ thùng

7. Total

Quốc gia: Pháp

Tài sản: 205 tỷ USD

Doanh thu: 209 tỷ USD

Lợi nhuận: 15 tỷ USD

Dự trữ: 11,4 tỷ thùng 

6. Statoil

Quốc gia: Na Uy

Tài sản: 129 tỷ USD

Doanh thu: 108 tỷ USD

Lợi nhuận: 13 tỷ USD

Dự trữ dầu: 5,4 tỷ thùng 

5. Gazprom

Quốc gia: Nga

Tài sản: 328 tỷ USD

Doanh thu: 139 tỷ USD

Lợi nhuận: 39 tỷ USD

Dự trữ dầu: 14,2 tỷ thùng 

4. BP

Quốc gia: Anh

Tài sản: 293 tỷ USD

Doanh thu: 376 tỷ USD

Lợi nhuận: 26 tỷ USD

Dự trữ dầu: 17,7 tỷ thùng

3. Chevron

Quốc gia: Mỹ

Tài sản: 209 tỷ USD

Doanh thu: 236 tỷ USD

Lợi nhuận: 27 tỷ USD

Dự trữ dầu: 4,3 tỷ thùng

2. Shell

Quốc gia: Hà Lan

Tài sản: 345 tỷ USD

Doanh thu: 470 tỷ USD

Lợi nhuận: 31 tỷ USD

Dự trữ dầu: 14,2 tỷ thùng

1. Exxon

Quốc gia: Mỹ

Tài sản: 331 tỷ USD

Doanh thu: 434 tỷ USD

Lợi nhuận: 41 tỷ USD

Dự trữ dầu: 24,9 tỷ thùng

Thanh Mai (Theo BI)