Lộ diện 15 công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới

01/11/2012 10:33 Thanh Mai (Theo BI)
(GDVN) - Bảng xếp hạng Platts vừa công bố danh sách 15 công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới dựa trên giá trị tài sản, doanh thu và lợi nhuận trên vốn đầu tư. 
15. TNK-BP
Quốc gia: Nga
Tài sản: 35 tỷ USD
Doanh thu: 53 tỷ USD
Lợi nhuận: 1 tỷ USD
Dự trữ dầu: 9 tỷ thùng
14. Ecopetrol
Quốc gia: Colombia
Tài sản: 52 tỷ USD
Doanh thu: 37 tỷ USD
Lợi nhuận: 9 tỷ USD 
Dự trữ dầu: 2 tỷ thùng 
13. CNOOC
Quốc gia: Trung Quốc
Tài sản: 60 tỷ USD
Doanh thu: 38 tỷ USD
Lợi nhuận: 11 tỷ USD
Dự trữ dầu: 3,19 tỷ thùng 
12. SINOPEC
Quốc gia: Trung Quốc
Tài sản: 60 tỷ USD
Doanh thu: 180 tỷ USD
Lợi nhuận: 394 tỷ USD
Dự trữ dầu: 4 tỷ thùng 
11. LUKOIL
Quốc gia: Nga
Tài sản: 91 tỷ USD
Doanh thu: 134 tỷ USD
Lợi nhuận: 10 tỷ USD
Dự trữ dầu: 17,3 tỷ thùng
10. Rosneft
Quốc gia: Nga
Tài sản: 106 tỷ USD
Doanh thu: 90 tỷ USD
Lợi nhuận: 12 tỷ USD
Dự trữ dầu: 22,8 tỷ thùng 
9. PetroChina
Quốc gia: Trung Quốc
Tài sản: 301 tỷ USD
Doanh thu: 310 tỷ USD
Lợi nhuận: 21 tỷ USD
Dự trữ dầu: 11,1 tỷ thùng 
8. ConocoPhillips
Quốc gia: Mỹ
Tài sản: 153 tỷ USD
Doanh thu: 235 tỷ USD
Lợi nhuận: 12 tỷ USD
Dự trữ dầu: 8,4 tỷ thùng
7. Total
Quốc gia: Pháp
Tài sản: 205 tỷ USD
Doanh thu: 209 tỷ USD
Lợi nhuận: 15 tỷ USD
Dự trữ: 11,4 tỷ thùng 
6. Statoil
Quốc gia: Na Uy
Tài sản: 129 tỷ USD
Doanh thu: 108 tỷ USD
Lợi nhuận: 13 tỷ USD
Dự trữ dầu: 5,4 tỷ thùng 
5. Gazprom
Quốc gia: Nga
Tài sản: 328 tỷ USD
Doanh thu: 139 tỷ USD
Lợi nhuận: 39 tỷ USD
Dự trữ dầu: 14,2 tỷ thùng 
4. BP
Quốc gia: Anh
Tài sản: 293 tỷ USD
Doanh thu: 376 tỷ USD
Lợi nhuận: 26 tỷ USD
Dự trữ dầu: 17,7 tỷ thùng
3. Chevron
Quốc gia: Mỹ
Tài sản: 209 tỷ USD
Doanh thu: 236 tỷ USD
Lợi nhuận: 27 tỷ USD
Dự trữ dầu: 4,3 tỷ thùng
2. Shell
Quốc gia: Hà Lan
Tài sản: 345 tỷ USD
Doanh thu: 470 tỷ USD
Lợi nhuận: 31 tỷ USD
Dự trữ dầu: 14,2 tỷ thùng
1. Exxon
Quốc gia: Mỹ
Tài sản: 331 tỷ USD
Doanh thu: 434 tỷ USD
Lợi nhuận: 41 tỷ USD
Dự trữ dầu: 24,9 tỷ thùng
Thanh Mai (Theo BI)