Lợi nhuận giảm hơn 500 tỷ đồng, FPT nói gì?

24/08/2013 07:32 Theo Báo Hải Quan
Chênh lệch lợi nhuận là do Tập đoàn đã quyết định chuyển lợi nhuận từ các công ty thành viên về công ty mẹ ít hơn so với năm trước.
FPT gửi lên Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM giải trình về biến động sản xuất kinh doanh trên 10% giữa kỳ báo cáo quý II/2013 và của cùng kỳ năm trước.

Theo tập đoàn này, chênh lệch lợi nhuận trước thuế (LNTT) trong quý II/2013 đã giảm tới 71,23% so với quý II/2012. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, LNTT của FPT là 227 tỷ đồng giảm trên 562 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do Tập đoàn đã quyết định chuyển lợi nhuận từ các công ty thành viên về công ty mẹ ít hơn so với năm trước (giảm xấp xỉ 535 tỷ đồng).

FPT nói gì về lợi nhuận giảm 500 tỷ đồng?

Cũng theo báo cáo kết quả 7 tháng từ FPT, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 14.712 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 882 tỷ đồng, tăng tương ứng 7% và 6% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 7 tháng là 3.221 đồng/cổ phiếu.

Hai lĩnh vực đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của tập đoàn là công nghệ và viễn thông, chiếm 76% tổng lợi nhuận toàn tập đoàn có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Mảng công nghệ, bao gồm các mảng kinh doanh phần mềm, tích hợp hệ thống và dịch vụ CNTT lũy kế 6 tháng có mức tăng trưởng 21% về doanh thu và tăng trưởng tốt 29% về lợi nhuận. Mảng kinh doanh viễn thông, bao gồm kinh doanh dịch vụ viễn thông và nội dung số có mức tăng trưởng 12% về doanh thu và 9% về lợi nhuận.

Vừa qua, FPT Software đã ký hợp đồng triển khai dịch vụ điện toán đám mây với đối tác tại Mỹ với giá trị hơn 1 triệu USD. Đây là hợp đồng đầu tiên về dịch vụ điện toán đám mây trong đó FPT tham gia toàn bộ các khâu từ tư vấn, thiết kế tới triển khai và là dự án về cloud có doanh thu lớn nhất của FPT Software tới thời điểm này.

FPT bắt đầu nghiên cứu việc triển khai dịch vụ điện toán đám mây từ năm 2012 và dự kiến đây sẽ là một mảng đóng góp quan trọng và có tiềm năng tăng trưởng mạnh. Hiện tại, FPT Software dự kiến sẽ triển khai tại thị trường Mỹ trước, sau đó sẽ mở rộng triển khai tại các thị trường khác. Tính tới cuối tháng 7, doanh thu xuất khẩu phần mềm của FPT tại thị trường Mỹ tăng trưởng 61% so với cùng kỳ.
Theo Báo Hải Quan