Lotte Mart tạm ngưng nhập dầu gội Johnson & Johnson

06/11/2011 22:02
Ban Giám đốc Lotte Mart Việt Nam vừa quyết định dừng việc đặt hàng thêm các sản phẩm dầu gội Johnson & Johnson...

Ban Giám đốc Lotte Mart Việt Nam vừa quyết định tiếp tục trưng bày sản phẩm dầu gội Johnson & Johnson, dán tem/đính kèm thông tin chứng từ liên quan về chất lượng có xác nhận của Bộ Y tế (năm 2009) nhằm thông tin đến khách hàng.

Các dòng sản phẩm dầu gội Baby Shampoo.

Tuy nhiên, Lotte Mart dừng việc đặt hàng thêm các sản phẩm này đến khi Johnson & Johnson Việt Nam có thông tin phản hồi chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, Lotte Mart đã có buổi làm việc với Johnson & Johnson Việt Nam xung quanh nghi vấn dầu gội đầu Johnson & Johnson chứa chất gây ung thư.

Phía Johnson & Johnson đã cung cấp tương đối đầy đủ các tài liệu như giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, thông tư của Bộ Y tế năm 2009 khẳng định các sản phẩm Johnson & Johnson chứa formaldehyde và vết 1,4 – dioxane nằm trong giới hạn cho phép dùng trong sản phẩm và an toàn cho người sử dụng.

Theo Người lao động