Lương của những nữ CEO khiến mày râu phải "ngả mũ"

11/08/2012 18:57 Tịnh Hà (Theo LP)
(GDVN) - Nhiều CEO nữ của các công ty lớn trên thế giới đã và đang cống hiến trí tuệ “chèo lái” doanh nghiệp phát triển bền vững. Đổi lại mức lương của họ không hề thấp.

1. Irene Rosenfeld, CEO công ty Kraft
Tổng tiền thù lao năm 2011: 21.944.694 USD
Tiền lương và thưởng tiền mặt: 1.540.712 USD
Thưởng cổ phiếu và các khoản khác: 9.688.181 USD
Đảm nhận chức vụ CEO từ: Tháng 6/2006

2. Debra Cafaro - CEO công ty Ventas
Tổng tiền thù lao năm 2011: 18.498.83 USD
Tiền lương và thưởng tiền mặt: 915.000 USD
Thưởng cổ phiếu và các khoản khác: 14.525.000 USD
Đảm nhận chức CEO từ: 1999

3. Indra Nooyi – CEO của PepsiCo

Tổng tiền thù lao năm 2011: 16.369.535 USD
Tiền Lương và thưởng tiền mặt: 1.584.615 USD
Thưởng cổ phiếu và các khoản khác: 9.481.359 USD
Đảm nhận chức vụ CEO từ: Tháng 10/2006

4. Meg Whitman, CEO hãng máy tính Hewlett-Packard
Tổng tiền thù lao năm 2011: 16.518.930 USD
Tiền lương và thưởng tiền mặt: 1 USD
Tiền thưởng cổ phiếu và các khoản khác: 16.146.331 USD
Đảm nhận chức vụ CEO từ: Tháng 9/2011

5. Carol Bartz – Cựu CEO của Yahoo
Tổng tiền thù lao năm 2011: 16.369.535 USD
Tiền lương và thưởng tiền mặt: 735.025 USD
Tiền thưởng cổ phiếu và các khoản khác: 12.015.587 USD
Đảm nhận vị trí CEO từ: Tháng 1/2009 - 9/2011

6. Ellen Kullman – CEO hãng Dupont

Tiền thù lao năm 2011: 15.926.631 USD
Lương và thưởng tiền mặt: 1.332.500 USD
Thưởng cổ phiếu và các khoản khác: 7.991.927 USD
Đảm nhận chức vụ CEO từ: Tháng 1/2009

7. Angela Braly, CEO hãng dịch vụ y tế WellPoint

Tổng tiền thù lao năm 2011: 13.258.142 USD
Lương và thưởng tiền mặt: 1.144.000 USD
Thưởng cổ phiếu và các khoản khác: 10.000.522 USD
Đảm nhận chức vụ CEO từ: Tháng 6/2007

8. Ursula Burns, CEO hãng máy in Xerox

Tổng tiền thù lao năm 2011: 12.902.607 USD
Tiền lương và thưởng tiền mặt: 1.100.000 USD
Thưởng cổ phiếu và các khoản khác: 7.500.106 USD
Đảm nhận chức vụ CEO từ: Tháng 7/2009

9. Carol Meyrowitz, CEO hãng bán lẻ thời trang TJX Companies

Tổng tiền thù lao năm 2011: 11.087.649 USD
Tiền lương và thưởng tiền mặt: 1.320.000 USD
Thưởng cổ phiếu và khoản khác: 708.954 USD
Đảm nhận chức vụ CEO từ: Tháng 1/2007

 10. Patricia Woertz, CEO công ty Archer Daniels Midland (ADM)

Tổng tiền thù lao năm 2011: 11.079.862 USD
Tiền lương và thưởng tiền mặt: 1.540.712 USD
Thưởng cổ phiếu và các khoản khác: 9.688.181 USD
Đảm nhận chức vụ CEO từ: Tháng 4/2006


Tịnh Hà (Theo LP)