Miễn kiểm tra vàng nhập khẩu của Ngân hàng nhà nước

25/08/2013 07:47 Theo Báo Hải quan
Vàng do NHNN nhập khẩu phục vụ điều tiết, ổn định thị trường trong nước sẽ được miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế.
Nội dung trên vừa được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ: Tài chính, Công an và Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

Việc miễn kiểm tra được thực hiện trong thời gian nhất định; lô vàng nhập khẩu được đưa về kho của đơn vị do Ngân hàng Nhà nước ủy nhiệm nhận hàng với điều kiện được niêm phong cho đến khi hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định.

Miễn kiểm tra vàng nhập khẩu của NHNN

Việc tổ chức bốc dỡ được giao cho Ngân hàng Nhà nước phối hợp với cơ quan chức năng và doanh nghiệp liên quan thực hiện theo quy định, đảm bảo an toàn tài sản.

Trước đó, ngày 22/5/2013, Ngân hàng Nhà nước có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho miễn kiểm tra, miễn khai báo thủ tục hải quan đối với vàng nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước. Theo Ngân hàng Nhà nước, khi tiếp nhận từng chuyến hàng (vàng nhập khẩu) cơ quan này sẽ có văn bản ủy nhiệm cho đơn vị nhận hàng và chịu trách nhiệm về tính chất từng chuyến hàng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung mặt hàng vàng nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước vào danh mục hàng hóa đặc biệt được áp dụng quy chế miễn khai báo, miễn kiểm tra và miễn báo cáo thủ tục hải quan (cùng danh mục hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng) vào Luật Hải quan sửa đổi.

Về tổ chức tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển và bảo vệ các chuyến hàng đảm bảo an toàn, bí mật, Ngân hàng Nhà nước đề xuất phương án, các bộ: Công an, Giao thông vận tải, Tài chính và Tổng cục Hải quan, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

Lí giải về đề xuất trên, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, điều này sẽ giúp bảo mật thông tin về vàng nhập khẩu, lịch trình, thời gian vận chuyển, nâng cao độ an toàn trong quá trình vận chuyển…

Mặt khác, từ trước đến nay, hàng hóa đặc biệt như tiền, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước đã được Thủ tướng chấp thuận không phải thực hiện thủ tục khai báo hải quan.

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nay thủ tục khai báo và kiểm tra hải quan đối với vàng nhập khẩu đang được thực hiện như hàng hóa nhập khẩu thông thường đang gây nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng vàng.
Theo Báo Hải quan