Năm 2017, PVEP đạt lợi nhuận sau thuế 3,5 ngàn tỷ đồng

21/12/2017 06:05 Phong Sơn
(GDVN) - Năm 2017, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) đã giành thắng lợi toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Năm 2017 là năm thứ ba liên tiếp giá dầu mặc dù có phục hồi nhưng tiếp tục duy trì ở mức thấp khiến Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) phải đối mặt với áp lực về nguồn vốn và cân đối tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, những tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực thăm dò khai thác vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là những hệ lụy từ các dự án đầu tư không thành công từ năm 2015 về trước vẫn chưa có giải pháp xử lý phù hợp.

Nhưng ban lãnh đạo PVEP đã thực hiện hàng loạt các biện pháp, giải pháp như cắt giảm các hạng mục đầu tư chưa thực sự cần thiết, thúc đẩy việc giảm chi phí vận hành khai thác hoặc chủ động đề xuất dừng, giãn triển khai các dự án có chi phí sản xuất cao, không hiệu quả.

Tăng cường tiết giảm chi phí, giảm giá thành khai thác dầu khí, chủ động trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP.

Năm 2017 PVEP đã giành thắng lợi toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Nhờ vậy, năm 2017 PVEP đã giành thắng lợi toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Tổng sản lượng khai thác 4,96 triệu tấn quy dầu, đạt 113% kế hoạch năm trong đó sản lượng của toàn bộ các dự án, bao gồm các bên liên doanh là 12,21 triệu tấn quy dầu, gia tăng 1,73 triệu tấn so với chỉ tiêu Chính phủ giao thêm là 1,3 triệu tấn.

Sản lượng khai thác dầu và condensate đạt 3,87 triệu tấn, đạt 109% kế hoạch năm. Sản lượng khí bán đạt 1,09 tỷ m3 đạt 130% kế hoạch năm.

Và năm 2017, lần đầu tiên, tất cả các dự án ở trong và ngoài nước của PVEP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 115% về sản lượng khai thác dầu tại nước ngoài.

Về tài chính, tổng doanh thu của PVEP ước tính hơn 34 nghìn tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016); nộp Ngân sách là 8,6 nghìn tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm;

Lợi nhuận trước thuế ước tính hơn 8 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính hơn 3,5 nghìn tỷ đồng.

Dòng tiền của PVEP đã được đảm bảo an toàn thanh khoản với số dư tại thời điểm 18/12/2017 đạt 10,899 nghìn tỷ đồng.

Ước tính tổng tài sản của PVEP tại thời điểm 31/12/2017 là 135,001 nghìn tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 70,704 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù khó khăn, tập thể cán bộ công nhân viên PVEP và các đơn vị thành viên vẫn luôn nêu cao tinh thần đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái và đi đầu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền quyên góp, ủng hộ trong các hoạt động đạt hơn 14,1 tỷ đồng.

Trong hoạt động sáng kiến sáng chế, Đoàn Thanh niên đã đóng góp 02 sáng kiến, giải pháp với số tiền làm lợi là 4,66 triệu USD.

Trong năm 2017, PVEP được nhận Giải thưởng Quality Brand Outstanding 2017, Trusted Green 2017, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc hội nhập ASEAN…

Bên cạnh đó, các tập thể, cá nhân của PVEP còn được tặng thưởng nhiều giải thưởng về Khoa học Công nghệ:

Giải ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), Best Upstream Oil & Gas Group (2017 Offshore Excellence Awards)…

Tuy năm 2017, PVEP đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh, nhưng thời gian tới, PVEP vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh khó khăn.

Đáng chú ý là hệ thống quy định pháp lý và cơ chế tài chính cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực E&P chưa phù hợp;

Chưa có nguồn vốn cho hoạt động tìm kiếm thăm dò, dễ dẫn đến nguy cơ mất cân đối tài chính, mất khả năng thanh toán, mất an toàn cho hoạt động của Tổng Công ty.

Do vậy Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan cần ưu tiên để có thể sớm có Cơ chế tài chính đặc thù và phù hợp cho PVEP nhằm tháo gỡ dần các khó khăn tài chính trước mắt, cũng như tiền đề cho hoạt động phát triển bền vững về dài hạn.

Phong Sơn