Năm 2018, PVC đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp

29/12/2017 11:25 Hồ Thu
(GDVN) - 2017 là năm tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã và đang nỗ lực để vượt qua muôn vàn khó khăn.

2017 là năm tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã và đang nỗ lực để vượt qua muôn vàn khó khăn.

Song song với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, công tác tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp được xác định là nhiệm vụ then chốt để PVC có thể nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trong chặng đường sắp tới.

PVC và các nhà thầu đang tập trung nhân lực với mục tiêu đưa Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sớm về đích.

Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2017, PVC đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ của các khách hàng trong và ngoài ngành với tổng số tiền thu được khoảng 689,45 tỷ đồng.

(Năm 2014 thu hồi được 51,97 tỷ đồng; năm 2015 thu được 130,59 tỷ đồng; năm 2016 hồi được 294,29 tỷ đồng; năm 2017 thu được khoảng 212,60 tỷ đồng).

Công tác tái cơ cấu các đơn vị thành viên, liên kết cũng đạt được một số kết quả tích cực.

Từ chỗ có 40 đầu mối đơn vị (năm 2013), đến nay số lượng các đơn vị thành viên, liên kết của PVC đã được rút gọn xuống còn 29 đơn vị.

Giá trị thoái vốn tại các đơn vị trong giai đoạn này đã đạt trên 303,2 tỷ đồng, góp phần không nhỏ để PVC cân đối nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 27/12/2017, PVC và các đơn vị thành viên đã thực hiện thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT), thu về giá trị khoảng 330 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận đạt được hơn 30 tỷ đồng.

Đây là tín hiệu rất đáng mừng đối với PVC ngay trước thềm năm mới 2018.

Trên chặng đường sắp tới, để có thể vượt qua những chông gai, thách thức, lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên PVC quyết tâm đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

PVOIL đã sãn sàng công tác cổ phần hóa

Năm 2018, PVC sẽ tiếp tục thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí đồng thời đẩy mạnh việc thoái vốn, thu hồi công nợ để đảm bảo đồng thời đáp ứng các mục tiêu:

Bổ sung nguồn vốn triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt là dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, thanh toán công nợ ủy thác đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đối với Công ty Mẹ, PVC tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, công tác quản trị, nguồn nhân lực tại Văn phòng Công ty Mẹ/các Ban điều hành/Chi nhánh của Tổng công ty theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế nhằm đạt yêu cầu công việc đề ra.

Đối với công tác tái cơ cấu tại các đơn vị, PVC rà soát lại nhiệm vụ tái cơ cấu theo các quyết định của Tập đoàn theo từng nhóm đơn vị, đánh giá khả năng thực hiện công tác tái cơ cấu/sáp nhập/giải thể/phá sản đối với từng đơn vị thuộc từng nhóm công việc, xây dựng hoàn thiện phương án khả thi để thực hiện.

Với nhóm các công ty trong diện thoái vốn, PVC tích cực đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng, chào bán, đặt lệnh bán, thực hiện thoái vốn tại thời điểm phù hợp đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào chỉ tiêu lợi nhuận của Tổng công ty.

Tổng công ty sẽ tập trung kiện toàn các đơn vị nòng cốt thông qua việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị PVC-MS, PVC-PT và PVC-Bình Sơn theo hướng không ngừng nâng cao năng lực hoạt động, năng lực cạnh tranh của đơn vị phù hợp với định hướng phát triển và đề án tái cơ cấu Tổng công ty; kiện toàn đơn vị xây lắp khu vực miền Bắc sau khi được Tập đoàn phê duyệt phương án.

Năm 2018, Tổng công ty cũng đẩy mạnh công tác thoái vốn đối với các đơn vị không nằm trong chuỗi các đơn vị nòng cốt;

Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh và chú trọng triển khai công tác thoái vốn tại các dự án bất động sản tập trung nguồn lực cho hoạt động xây lắp;

Hỗ trợ xử lý giải quyết tối đa các tồn tại, vướng mắc về tài chính, công nợ của các đơn vị trong kế hoạch giải thể/phá sản để làm các thủ tục giải thể/phá sản khi đủ điều kiện.

Hồ Thu