Ngân hàng nhà nước đình chỉ lưu hành tiền giấy 10.000 và 20.000 đồng

30/09/2012 06:59 Theo TTX
(GDVN) - Theo thông báo chính thức từ phía Ngân hàng nhà nước: Ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có thông báo số 293/TB-NHNN công bố về việc đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng.
Theo đó, trong thông báo này nêu rõ: kể từ ngày 1/1/2013, đồng tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Loại tiền cotton mệnh giá 10.000 và 20.000 đồng sẽ hết giá trị lưu hành từ 1/1/2013

Kể từ thời điểm đình chỉ lưu hành (1/1/2013), các tổ chức và cá nhân có các loại tiền này được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành do NHNN phát hành tại Sở Giao dịch NHNN, chi nhánh NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước tại các tỉnh, thành phố.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Theo TTX