Ngân hàng Phát triển vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước

14/02/2016 17:58 Thanh Liêm
(GDVN) - Trong chuyến thăm và chúc Tết tại Ngân hàng phát triển Việt Nam, Trưởng Ban Kinh tế đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong năm vừa qua.

Phát biểu trong chuyến thăm và chúc tết đầu Xuân Bính Thân 2016 (sáng 14/2) tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong năm vừa qua.

Đồng thời nhấn mạnh Ngân hàng Phát triển Việt Nam vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Báo cáo với Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ, Quyền Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho biết, năm 2015 Ngân hàng Phát triển đã thực hiện việc thành lập 7 Chi nhánh Khu vực trên cơ sở tổ chức lại 16 Chi nhánh Ngân hàng phát triển.  

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đến thăm và chúc Tết Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Ảnh: Thanh Liêm)

Đến nay, toàn hệ thống có 44 đơn vị (2 Sở giao dịch, 12 Chi nhánh khu vực, 30 Chi nhánh).  

Về công tác huy động và tiếp nhận vốn: Trong năm 2015, Ngân hàng Phát triển đã huy động được 47.442 tỷ đồng (trong đó trái phiếu là 32.994 tỷ đồng, bằng  99,9% kế hoạch phát hành năm 2015 được giao) và 135 triệu USD; cơ bản đảm bảo đủ vốn thanh toán theo tiến độ các dự án/khoản vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, trả nợ vốn huy động đến hạn và các nhu cầu sử dụng vốn khác. 

Về tín dụng đầu tư: Hiện có 1.321 dự án đang có quan hệ vay vốn tín dụng đầu tư với Ngân hàng phát triển với số vốn vay theo hợp đồng tín dụng đã ký là 207.987 tỷ đồng; số giải ngân lũy kế: 180.595 tỷ đồng. 

Tổng số vốn giải ngân trong năm 2015 là: 16.667 tỷ đồng, trong đó giải ngân kiên cố hóa kênh mương là 7.476 tỷ đồng; 

Về vốn nước ngoài:  Số dự án đang quản lý là 460 dự án với tổng số vốn cam kết 13.239 triệu USD. Tổng số vốn giải ngân: 20.557 tỷ đồng, đạt 171% kế hoạch năm 2015. Thu nợ gốc: 7.642 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; 

Về tín dụng xuất khẩu:  Tổng số vốn giải ngân: 4.122 tỷ đồng; Tổng số thu nợ gốc: 4.558 tỷ đồng. Tổng số thu lãi: 301 tỷ đồng. Dư nợ: 7.644 tỷ đồng.

Về tăng trưởng tín dụng chung và thu chi tài chính, Ông Nguyễn Quang Dũng cho biết: Tổng dư nợ đến 31/12/2015 là 314.549 tỷ đồng, tăng trưởng 4,3% so với 31/12/2014. Trong đó tập trung tăng trưởng ở lĩnh vực cho vay vốn nước ngoài (8%), cho vay Vidifi (45%).

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2015 tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, tuy nhiên Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những thành tích đáng ghi nhận. 

Ngân hàng đã thành công bước đầu trong việc tái cơ cấu hệ thống theo hướng tinh gọn, trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn đạt được chỉ tiêu tăng trưởng, xử lý tốt nợ xấu, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn để trả nợ vốn huy động và giải ngân.

Dự báo kinh tế 2016 vẫn còn khó khăn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, sớm kiện toàn bộ máy theo mô hình tổ chức mới, nâng cao khả năng quản trị, hướng tới phát triển Ngân hàng theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả và ổn định. 

Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung huy động vốn, tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm đáp ứng nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ngân hàng Phát triển; tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu triệt để theo Quyết định 2619/QĐ-TTg và Quyết định 2511/QĐ-TTg…

Thanh Liêm