Những bộ tiền hiếm thấy thời bao cấp

17/04/2012 07:15 Xuân Hưng
Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đang trưng bày bộ tiền xu có từ thời nhà Lý - Nguyễn và những đồng tiền bằng giấy sau cách mạng tháng 8/1945 do ông Nguyễn Văn Thạo sưu tầm.
Người già ôn lại kỷ niệm với những đồng tiền cổ từ những thời kỳ khó khăn tại bảo tàng tỉnh Bắc Ninh.
Tờ một trăm đồng có năm 1954.
Tờ hai trăm đồng in hình túp lều và cây chuối.
Tờ một nghìn đồng năm 1951.
Tờ năm nghìn đồng năm 1953.
Tờ hai đồng năm 1958.
Tờ năm đồng năm 1956.
Đồng tiền mệnh giá một trăm đồng vàng được in bằng nhiều thứ tiếng.
Giấy hai chục đồng vàng có từ thời vua Khải Định.
Tờ hai trăm đồng năm 1958.
Đồng tiền mệnh giá 100 cent được lưu hành tại Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc.
Chum tiền thế kỷ XI thời nhà Lý.
Những đồng bạc triều Nguyễn thế kỷ XX.
Tiền chúc, tiền thường thời nhà Lý - Nguyễn.
Hộp tiết kiệm ngân hàng Thương Tín năm 1972.
Khuôn đúc tiền thế kỷ XV - XVI. (Theo Infonet)
Xuân Hưng