Những con số ấn tượng tháng 10 của EVNNPT

07/11/2021 09:20 Tường Vy
GDVN- Sản lượng điện truyền tải tháng 10/2021 đạt 15,769 tỷ kWh, bằng 96,1% so với tháng 10/2020.

Dự kiến sản lượng truyền tải điện cả năm đạt 198,948 tỷ kWh

Sản lượng điện truyền tải: Sản lượng điện truyền tải tháng 10/2021 đạt 15,769 tỷ kWh, bằng 96,1% so với tháng 10/2020. Lũy kế 10 tháng 2021 đạt 167,986 tỷ kWh, bằng 78,7% KH, giảm 1,8% so với cùng kỳ 2020.

Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trước mùa mưa tại TBA 500kV Pleiku2.

Sản lượng điện truyền tải đạt thấp do phát triển mạnh các nguồn điện mặt trời áp mái trong tháng cuối năm 2020 và do dãn cách xã hội trên toàn quốc do dịch Covid 19 trong các tháng Q3/2021.

Dự kiến cả năm đạt 198,948 tỷ kWh, bằng 97,63% so với năm 2020 và bằng 93,2% so với KH EVN giao (213,4 tỷ kWh).

Tổn thất điện năng: Thực hiện tháng 10/2021 đạt 2,51%, lũy kế 10 tháng 2021 đạt 2,21%, /KH 2,2%, giảm 0,01% so với cùng kỳ năm 2020 và cao hơn 0,01% so với KH.

Dự kiến cả năm đạt 2,24%.

Kế hoạch đầu tư xây dựng

Kế hoạch khởi công:

Trong tháng 10/2021 khởi công 1 dự án là nâng công suất (NCS) TBA 220kV Bỉm Sơn. Lũy kế 10 tháng 2021: Khởi công 17 dự án /KH cả năm: 47 dự án.

Dự kiến năm 2021: Khởi công 6 dự án ngoài kế hoạch, bao gồm: Trạm biến áp 220kV Điện Biên, Phố Cao, Định Quán; Máy biến áp thứ 2 (M2) Lạng Sơn; mạch 2 ĐZ 220 kV Bảo Lộc - Sông Mây; Lắp đặt kháng/tụ bù tại các TBA 220kV Than Uyên, Phủ Lý, Vĩnh Yên. Cả năm khởi công 44/KH 47 dự án. Cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế kỹ thuật)/Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) và các bước tiếp theo để 2 tháng cuối năm khởi công 27 dự án còn lại theo dự kiến.

Kế hoạch đóng điện: Trong tháng 10/2021 đóng điện 5 dự án, bao gồm: NCS TBA 500kV Nghi Sơn, TBA 220kV Sơn Động, NCS TBA 220kV Tuyên Quang, NCS TBA 220kV Xuân Mai, ĐZ 220kV nhánh rẽ TBA 220kV Vĩnh Châu.

Lũy kế 10 tháng 2021: hoàn thành 27 dự án/KH cả năm 69 dự án.

Dùng máy đo chuyên dụng kiểm tra, soi phát nhiệt sau mưa tại TBA 500kV Pleiku 2.

Phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận 2021 Tập đoàn giao

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2021, trong tháng 11, EVNNPT tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể.

Về quản lý vận hành, cung ứng điện năng và các hoạt động sản xuất kinh doanh: Tập trung công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục.

Tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn tai nạn lao động, giảm thiểu sự cố. Không để xẩy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, tất cả các chỉ tiêu suất sự cố thực hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.

Tập trung thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng để phấn đấu thực hiện tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch tổn thất điện năng Tập đoàn giao.

Đẩy mạnh tiến độ triển khai kế hoạch sửa chữa lớn 2011 và 2022 để đảm bảo chất lượng lưới điện truyền tải.

Hoàn thành chuyển đổi 04 TBA còn lại sang không người trực theo kế hoạch EVN đã giao.

Thực hiện công tác rà soát, bố trí sắp xếp lao động đảm bảo bố trí khoa học, hợp lý để phấn đấu đạt chỉ tiêu năng suất lao động Tập đoàn giao.

Đẩy mạnh công tác thanh xử lý vật tư thiết bị, tiết kiệm chi phí đúng theo chỉ đạo của EVN. Phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận 2021 Tập đoàn giao.

Về công tác đầu tư xây dựng: Tập trung triển khai công tác lập và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật để đáp ứng tối đa theo kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng để hoàn thành khối lượng đầu tư và giải ngân đầu tư xây dựng năm 2021 theo dự kiến khoảng 11.600 tỷ đồng đầu tư thuần (còn khoảng 5.600 tỷ đồng đầu tư thuần còn phải thực hiện trong 2 tháng cuối năm).

Đẩy nhanh tiến độ công tác phê duyệt thiết kế kỹ thuật và đấu thầu để khởi công được 27 dự án theo dự kiến từ nay đến cuối năm 2021, đặc biệt các dự án quan trọng như NCS các TBA 500kV Pleiku 2, Đăk Nông; các ĐZ 220kV Nậm Sum - Nông Cống, Huội Quảng - Nghĩa Lộ - Việt Trì, Phong Thổ - Than Uyên, Bát Xát - Lào Cai; các TBA 220kV Nghĩa Lộ, Bát Xát, Phong Thổ.

Tập trung chỉ đạo để hoàn thành đóng điện được 17 dự án theo dự kiến từ nay đến cuối năm 2021. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của Tổng công ty: các ĐZ 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi, Thường Tín - Tây Hà Nội, NCS/lắp máy 2 TBA 500kV Pleiku 2, Đăk Nông, Nhà Bè; các ĐZ 220kV: Bắc Giang - Lạng Sơn, Bảo Thắng - Lào Cai, treo dây mạch 2 Thanh Hóa - Nghi Sơn - Quỳnh Lưu; các TBA 220kV: Nối cấp trong TBA 500kV Phố Nối, Bắc Quang, Lạng Sơn, Duy Xuyên, Krông Ana, Chư Sê; NCS TBA 220kV Xuân Mai...

Tường Vy