Phát hiện hàng loạt khoản chi bất thường tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

04/04/2016 09:56 Mai Anh
(GDVN) - Đó là một phần sai phạm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong kết luận số 667/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Chi tiêu bừa bãi

Ngày 1/4/2016, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận số 667/TB-TTCP – về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ tập trung vào 3 nội dung: Thứ nhất, chấp hành chính sách pháp luật về quản lý vốn, tài sản và thu;

Thứ hai, thanh tra việc chi hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

Thứ ba, việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quản lý thu phí, chi trả bảo hiểm, công tác đầu tư xây dựng.

Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - ảnh chụp màn hình.

Tại cả 3 nội dung thanh tra này, Thanh tra Chính phủ đều phát hiện vi phạm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Cụ thể, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vi phạm trong việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch tài chính và báo cáo tài chính năm 2011 – 2013.

Không chấp hành nghiêm túc kế hoạch tài chính, kế hoạch mua sắm tài sản cố định được Bộ Tài chính giao: Năm 2011-2012 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi vượt kế hoạch nhưng không báo cáo, không được Bộ Tài chính chấp thuận số tiền hơn 45,6 tỷ đồng; Chi trang phục giao dịch vượt mức cho phép hơn 3,4 tỷ đồng, chi đào tạo tập huấn vượt mức cho phép hơn 1,2 tỷ đồng;

Năm 2012, chi phí đi nước ngoài vượt 380 triệu đồng, chi tập huấn nước ngoài không có trong kế hoạch 217 triệu đồng.

Cũng trong năm 2012, Bảo hiểm tiền gửi đã chi mua sắp tài sản cố định vượt mức tối đa Bộ Tài chính cho phép hơn 1,9 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vi phạm các khoản chi hoạt động nội bộ: Năm 2011 chi tra phục giao dịch vượt mức quy định hơn 1,3 tỷ đồng, chi mua điện thoại di động, cước di động sai đối tượng hơn 1 tỷ đồng, chi mua cặp công vụ, vali sai quy định hơn 3,2 tỷ đồng, chi cho truyền thông, quảng cáo vượt quy định (7%) hơn 10 tỷ đồng.

Website chính thức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - ảnh chụp màn hình

Vi phạm Luật Kế toán với chứng từ chi công tác phí của các đoàn tham dự hội nghị, hội thảo 5,3 tỷ đồng, chi mua cốc pha lê, lọ hoa, bút làm quà tặng 3,9 tỷ đồng…

Ngoài ra Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam còn vi phạm trong việc xây dựng đơn giá tiền lương và trích lập quỹ lương dẫn đến làm sai tăng quỹ lương, quỹ khen thưởng phúc lợi trong 3 năm 2011 – 2013 với số tiền hơn 48 tỷ đồng, chi thưởng cá nhân, tập thể vượt quy định hơn 7 tỷ đồng.

Vi phạm trong đấu thầu

Ngoài vi phạm vấn đề chi tiêu, Thanh tra Chính phủ chỉ ra những vi phạm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc đấu thầu dự án trụ sở làm việc của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Cụ thể, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thiếu trách nhiệm dẫn đến giá trúng thầu cao hơn giá thầu được phê duyệt hơn 1,6 tỷ đồng;

Đưa ra phương án thi công sau với thiết kế gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng, thiếu trách nhiệm trong khảo sát thiết kế gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sai phạm trong nghiệm thu không đúng khối lượng công trình, tạm ứng nhà thầu nhưng không dùng số tiền tạm ứng để thi công công trình, dẫn đến dự án bị chiếm dụng vốn hơn 14 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã để xảy ra một số vi phạm trong việc cấp, thu hồi chứng nhận bảo hiểm tiền gửi, quản lý thu phí, phạt các đơn vị kê khai thiếu phí và chi trả bảo hiểm.

Trước những vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiếm nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan đến các vi phạm gắn với từng thời điểm, thời kỳ cụ thể đã nêu.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị phải xem xét trách nhiệm cá nhân trực tiếp tham mưu, phê duyệt, thực hiện, kiểm soát với một số khoản chi sai nhưng việc thu hồi là không khả thi, chi vượt kế hoạch và thực hiện không đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Mai Anh