Phú Thọ cần tập trung phát triển công nghiệp

12/02/2019 06:07 Nhật Minh
(GDVN) - Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Thông báo nêu rõ, nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục tập trung tranh thủ thời cơ khai thác lợi thế vượt qua khó khăn, thách thức khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém, khai thác tiềm năng, lợi thế để có giải pháp đột phá, thực hiện quyết liệt để xây dựng phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Cụ thể, Phú Thọ cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 để triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2019.

Thông báo nhấn mạnh Phú Thọ cần tập trung phát triển công nghiệp. Ảnh minh họa:baochinhphu.vn

Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh bổ sung lập mới cập nhật các quy hoạch, đặc biệt quan tâm đến quy hoạch đô thị, điện, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch… và tiến hành chuẩn bị lập quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch trên cơ sở lập kế hoạch thực hiện quy hoạch từ đó xác định các dự án ưu tiên để chuẩn bị đầu tư và xây dựng kế hoạch đầu tư 2021-2025.

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch, trong đó chủ động nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật quy hoạch.  

Đẩy mạnh tái cấu trúc, tái cơ cấu nền kinh tế ngành, lĩnh vực, sản phẩm; tập trung sản phẩm chủ lực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững lấy công nghiệp làm nền tảng để thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết lao động việc làm, thu ngân sách nhà nước.

Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ giá trị gia tăng cao và thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, chủ động tham gia và vận dụng thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế, chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, hạn chế doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới hoạt động các tổ chức liên quan đến kêu gọi đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp; cải cách hành chính đặc biệt là thủ tục hành chính.

Tổ chức thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Rà soát, hoàn thiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, huy động các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng nhất là hệ thống giao thông, các công trình trọng điểm; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm ưu tiên kết nối các khu vực phát triển và các dự án phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ…

Huy động các nguồn vốn xã hội hóa, đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với khu công nghiệp và đô thị nhà ở.

Về đầu tư hoàn thiện tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì (từ km11+585 – km21+100), Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát lại Dự án để đề xuất hoàn thiện đầu tư theo quy định.

Trước mắt, có các phương án xử lý phù hợp bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông.

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét bố trí từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Về chuyển tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ ra ngoài khu vực trung tâm của thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải xem xét đề nghị của Tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai (Yên Viên – Lào Cai) và xây mới tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Về phân cấp quản lý cấp phép khoáng sản phục vụ sản xuất, chế biến cho Tỉnh, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, kiến nghị của Tỉnh trong quá trình sửa đổi Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 theo tinh thần phân cấp mạnh cho các địa phương như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương cuối tháng 12 năm 2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nhật Minh