PVcomBank “muốn” PSI và PVFC Capital

13/04/2014 07:52 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVcomBank) mới công bố báo cáo về kết quả triển khai hoạt động hợp nhất kể từ khi PVFC và WesternBank.

HĐQT cho biết, đến nay PVcomBank đã hoàn thiện việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung điều lệ của ngân hàng và thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành, đăng ký với cơ quan quản lý.

HĐQT cũng đã nộp Đề án xin chấp thuận để Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí (PSI) và Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư tài chính (PVFC Capital) trở thành công ty con của PVcomBank lên Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện chỉnh sửa nội dung đề án sáp nhập theo quy định.

Sau khi hợp nhất, PVcomBank đã tiến hành nâng cấp 6 phòng giao dịch liền kề chi nhánh; mở thêm 4 chi nhánh tại Quảng Ninh, Thái Bình, Khánh Hòa; dự kiến trong quý 2/2014, sẽ mở thêm 3 chi nhánh tại TPHCM. Đến nay, toàn bộ 106 điểm giao dịch của ngân hàng đã được tái cấu trúc một cách mạnh mẽ.

Về công tác xây dựng chiến lược phát triển tái cấu trúc, PVcomBank đã thuê tổ chức tư vấn Boston Consulting Group hỗ trợ. Theo PVcomBank, năm 2014 được ngân hàng xác định là năm của tái cấu trúc chiến lược.

Sau 3 tháng đi vào hoạt động (kể từ 1/10/2013), tổng tài sản của PVcomBank tai thời điểm 31/12 là 100.565 tỷ đồng, giảm 910 tỷ đồng so với thời điểm 1/10. Lợi nhuận trước thuế đạt 28 tỷ đồng.

Huy động vốn tại thời điểm 31/12 là 49.181 tỷ đồng, tăng 3.376 tỷ so với thời điểm 1/10. Dư nợ cho vay là 41.119 tỷ đồng, giảm 5,6% so với 1/10. Tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 12,95%, cao hơn so với quy định 9% của NHNN.

Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối 2013 là 4,15%, giảm nhẹ so với 4,29% lúc bắt đầu hoạt động.

Trong 3 tháng sau sáp nhập, PVcomBank đã thu hồi được 45,6 tỷ đồng nợ của Vinashin và Vinalines.

Đến hời điểm cuối 2013 PVcomBank có 2.305 người, tăng 86 người so với 1/10, trong đó tuyển dụng 149 người và chấm dứt hợp đồng lao động 63 người. Tiền lương bình quân của lao động là 11,1 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch 2014, PVcomBank sẽ đạt 129 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

NHẤT NGÔN