PVE - Đoàn kết để hoàn thành nhiều nhiệm vụ

29/12/2017 09:09 Quế Chi
(GDVN) - Trong năm 2017, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty cổ phần (PVE) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng và doanh thu.

Trong năm 2017, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty cổ phần (PVE) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng và doanh thu.

Cụ thể, sản lượng là 1.335 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch); tổng doanh thu 1.265 tỷ đồng (đạt 115%); nộp ngân sách nhà nước 54,7 tỷ đồng (đạt 108%).

Thực hiện chỉ đạo của PVN về việc rà soát tiết giảm chi phí theo kế hoạch được phê duyệt, PVE đã tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện, kết quả đạt được khá khả quan.

Cụ thể, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị, năng lượng là 550 triệu đồng (đạt 110% kế hoạch); tiết giảm mua mới vật tư thiết bị là 600 triệu đồng (đạt 120% kế hoạch)…

Công tác đào tạo và tuyển dụng, công tác an sinh xã hội và hoạt động của các tổ chức đoàn thể được thực hiện tốt, xây dựng văn hóa doanh nghiệp ấn tượng đã tạo tinh thần làm việc phấn khởi, mang lại hiệu quả cao.

Trong năm 2018, PVE đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tập trung mọi nguồn lực tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch;

Tăng cường chỉ đạo và quyết liệt theo đuổi việc thực hiện các dự án trọng điểm của PVE trong năm 2018 đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng cao nhất, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các gói thầu thuộc dự án Nhà máy Lọc dầu Rapid – Malaysia.

Tập trung kiện toàn và chuyên nghiệp hóa công tác tiếp thị, phát triển thị trường, bám sát thông tin triển khai các dự án trong ngành đồng thời tăng cường theo đuổi các dự án ngoài ngành, ở nước ngoài, tổ chức tiếp thị - đấu thầu kịp thời, đạt hiệu quả trong bối cảnh thị trường dầu khí trong nước tiếp tục suy giảm trong thời gian tới.

Không ngừng triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa PVE để tạo động lực làm việc, gắn bó lâu dài cho toàn thể cán bộ công nhân viên PVE.

Ông Nguyễn Hùng Dũng - Phó Tổng giám đốc PVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của lãnh đạo, cán bộ nhân viên PVE để hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Đánh giá cao PVE đã thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ các trường hợp khó khăn, đối với PVE văn hóa này là động lực, điều kiện, sự hỗ trợ đối với người lao động, thể hiện văn hóa rất riêng.

Hơn ai hết, người lao động hiểu rằng lãnh đạo, Công đoàn luôn đứng bên cạnh họ, vì vậy chúng ta cần phát huy hơn nữa văn hóa này.

Trong tình hình khó khăn của ngành dầu khí, ông Nguyễn Hùng Dũng lưu ý, PVE cần đảm bảo đời sống của người lao động, cần có chính sách phù hợp để người lao động yên tâm làm việc, giữ chân được người tài.

Phó Tổng giám đốc PVE thể hiện sự tin tưởng với văn hóa mang đậm bản sắc PVE, cùng với truyền thống gần 20 năm, sự đoàn kết trên dưới một lòng, PVE sẽ cùng với PVN, các đơn vị khác sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tuy trong khó khăn nhưng chúng ta không hề nản, vẫn vững tin và tiến bước về phía trước.

Quế Chi