PVMR thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong năm 2017

29/12/2017 10:49 Quế Chi
(GDVN) - Năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) ước đạt gần 838 tỷ đồng (đạt 115% kế hoạch).

Năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) ước đạt gần 838 tỷ đồng (đạt 115% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế ước đạt 8,93 tỷ đồng (đạt 133% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước 25,3 tỷ đồng (đạt 93%).

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng bằng khen của Tổng giám đốc PVN cho các tập thể xuất sắc.

Tất cả các công ty con đều đạt kết quả khả quan, trong đó nhiều công ty có kết quả ấn tượng như:

Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam - EIC (doanh thu đạt 119%, lợi nhuận sau thuế đạt 205%); Công ty Cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam (doanh thu đạt 119%, lợi nhuận sau thuế đạt 235%)…

Hàng loạt các công ty đều đã thoái vốn thành công, đạt được kết quả cao hơn giá trị đầu tư.

Trong năm 2018, PVMR đề ra nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh việc tìm kiếm các giải pháp phát triển, phấn đấu cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh;

Tiếp tục tập trung vào thị trường trong ngành, đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành để tìm kiếm khách hàng và tham gia cung cấp dịch vụ cho các dự án, công trình do PVN và các đơn vị khác trong ngành làm chủ đầu tư, cũng như bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy, công trình thuộc sở hữu của PVN và các đơn vị.

Tập trung tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ;

Quản trị chặt chẽ chi phí, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được PVN phê duyệt.

Quế Chi