PVN đã đạt doanh thu hơn 162 nghìn tỷ đồng

09/04/2019 09:19 Diệu Linh
(GDVN) - Kết thúc quý I/2019, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch.
PVN đã đạt doanh thu hơn 162 nghìn tỷ đồng ngay trong quý I/2019. ảnh: pvn.

Năm 2019 là năm thứ tư PVNthực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, với mục tiêu giữ vững nhịp sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong công tác triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cả năm 2019 được Đảng và Chính phủ giao.

Kết thúc Quý I/2019, PVN cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện công tác tái cơ cấu, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh, đảm bảo các công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Cụ thể:

Công tác tìm kiếm thăm dò được triển khai theo kế hoạch đề ra; đã thi công 5 giếng khoan thăm dò thẩm lượng và hoàn thành 4 giếng; công tác phát triển mỏ được triển khai tích cực.

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN hoàn thành vượt mức từ 2-8% kế hoạch quý I đề ra.

Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: Tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 162,7 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch quý I và bằng 26,6% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước đạt 23,5 nghìn tỷ đồng, vượt 9,2% so với kế hoạch quý I và bằng 27% kế hoạch năm.   

Các dự án đầu tư của PVN và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo các cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện.

Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo cam kết. Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhân tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị bằng tiền và hiện vật là 1.736 triệu đồng; hiến tặng 132 đơn vị máu; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết tại một số tỉnh thành trong cả nước.

Diệu Linh